Gói thầu xây dựng Quốc lộ 6 mới (Sơn La): Cuộc đấu giữa nhiều doanh nghiệp lớn

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vân Hồ (Sơn La) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08 – Thi công xây dựng công trình: Đường Quốc lộ 6 mới - Trung tâm huyện Vân Hồ (Gói thầu số 08). Gói thầu này thu hút được nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ khá lớn tham gia, nhưng kết quả nhiều nhà thầu đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.
Gói thầu số 08 là gói thầu thi công xây dựng 3 tuyến đường với tổng chiều dài 7,66 km, giá gói thầu hơn 267.650 triệu đồng, giá trúng thầu là hơn 265.873 triệu đồng. Ảnh: Nhã Chi
Gói thầu số 08 là gói thầu thi công xây dựng 3 tuyến đường với tổng chiều dài 7,66 km, giá gói thầu hơn 267.650 triệu đồng, giá trúng thầu là hơn 265.873 triệu đồng. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu quy tụ nhiều DN có vốn điều lệ lớn

Theo Bên mời thầu, Gói thầu số 08 là gói thầu thi công xây dựng 3 tuyến đường với tổng chiều dài 7,66 km đạt tiêu chuẩn đường phố khu vực theo TCXDVN 104-2007. Giá gói thầu được phê duyệt là 267.650.897.000 đồng, trong đó phần xây lắp chính có giá 239.557.353.000 đồng; chi phí hạng mục chung xây dựng có giá 6.533.382.000 đồng; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và trượt giá là 21.560.162.000 đồng.

Gói thầu số 08 được thực hiện bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, loại hợp đồng là theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng.

Trong thời gian phát hành HSMT (từ ngày 3/6 đến ngày 24/6/2016) đã có 9 nhà thầu mua hoặc nhận HSMT. Tính đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định là: Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thăng Long (Thăng Long); Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Phúc Lộc); Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 (Công ty 299); Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân (Phú Xuân).

Các nhà thầu tham dự đấu thầu Gói thầu số 08 đều là những doanh nghiệp có vốn điều lệ khá lớn. Cụ thể, Nhà thầu Thăng Long có vốn điều lệ 120 tỷ đồng; Nhà thầu Phúc Lộc có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng; Nhà thầu Công ty  299 có vốn điều lệ 220 tỷ đồng; Nhà thầu Phú Xuân có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Không đạt về năng lực, kinh nghiệm

Gói thầu số 08 là gói thầu thi công xây dựng 3 tuyến đường với tổng chiều dài 7,66 km, giá gói thầu hơn 267.650 triệu đồng, giá trúng thầu là hơn 265.873 triệu đồng.
Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu được UBND huyện Vân Hồ thành lập cho thấy, có 3 trong số 4 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Cụ thể, Nhà thầu Thăng Long thực hiện 2 hợp đồng nhưng không có tài liệu chứng minh quy mô, tính chất tương tự như Gói thầu số 08. Ngoài ra, nhà thầu này không đáp ứng đầy đủ thông tin, tài liệu để chứng minh cho nhân sự chủ chốt và công nhân kỹ thuật dự kiến để thực hiện cho gói thầu (bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận của chủ đầu tư, hợp đồng lao động…). Nhà thầu Thăng Long cũng không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh về máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình theo HSMT đưa ra. Nhà thầu này cũng không có đề xuất thí nghiệm chất lượng công trình, không có hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng thi công công trình; biện pháp thi công không đạt tiêu chí so với các tiêu chí đánh giá của HSMT.

Đối với Nhà thầu Phúc Lộc, nhà thầu này không đáp ứng đầy đủ thông tin, tài liệu để chứng minh cho nhân sự chủ chốt và công nhân kỹ thuật dự kiến để thực hiện gói thầu (bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận của chủ đầu tư, hợp đồng lao động...). Bên cạnh đó, Nhà thầu Phúc Lộc không cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu chứng minh về máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình theo HSMT đã đưa ra. Bên mời thầu thông tin thêm, Ban QLDA đã có công văn yêu cầu nhà thầu này làm rõ HSDT Gói thầu số 08,  tuy nhiên Nhà thầu không thực hiện.

Liên quan đến Nhà thầu Phú Xuân, nhà thầu này được Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT vì nhà thầu thực hiện 2 hợp đồng nhưng không có tài liệu chứng minh quy mô, tính chất tương tự Gói thầu số 08. Nhà thầu cũng không đáp ứng đầy đủ thông tin, tài liệu để chứng minh cho nhân sự chủ chốt và công nhân kỹ thuật dự kiến để thực hiện cho Gói thầu. Nhà thầu này cũng không cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu chứng minh về máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình theo HSMT đã đưa ra.

Như vậy, chỉ có Công ty 299 là nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT. Sau khi mở Hồ sơ đề xuất tài chính, Công ty 299 được Tổ chuyên gia đánh giá xếp thứ nhất với giá dự thầu là 265.873.572.000 đồng và đây cũng là giá trúng thầu của nhà thầu này.

Trần Kiên