Gói thầu do Ban Quản lý TW các dự án Thủy lợi mời thầu: Một nửa số nhà thầu bỏ cuộc

(BĐT) - Dù đấu thầu rộng rãi và có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) nhưng gói thầu có giá trị gần 220 tỷ đồng do Ban Quản lý Trung ương (TW) các dự án thủy lợi mời thầu chỉ có 1 nhà thầu duy nhất được đánh giá về giá và là nhà thầu trúng thầu.
3 trong số 6 nhà thầu đã không gia hạn hiệu lực của HSDT và bảo lãnh dự thầu Gói thầu GMS-2.7 do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi mời thầu. Ảnh: NC St
3 trong số 6 nhà thầu đã không gia hạn hiệu lực của HSDT và bảo lãnh dự thầu Gói thầu GMS-2.7 do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi mời thầu. Ảnh: NC St

Nhà thầu tự từ bỏ quyền lợi

Gói thầu GMS-2.7: Xây dựng hệ thống kiểm soát và giảm nhẹ rủi ro do lũ vùng Ba Rài - Phú An (tỉnh Tiền Giang) thuộc Dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán, lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng sử dụng vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) theo khoản vay 2937-VIE, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, có 6 nhà thầu tham gia nộp HSDT gói thầu trên. Đáng chú ý, trong số 5 nhà thầu không được lựa chọn thì có tới 3 nhà thầu chung một lý do: không gia hạn hiệu lực HSDT và bảo lãnh dự thầu.

3 nhà thầu nêu trên bao gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Phòng - Công ty CP Xây dựng Hồng Lâm; Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 2 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn; Liên danh Mien Trung - Nga Son - Delta. Giá dự thầu được công bố tại thời điểm mở thầu của 3 nhà thầu trên lần lượt là 253,629 tỷ đồng, hơn 258,554 tỷ đồng và gần 188,988 tỷ đồng. Trao đổi thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn (thành viên liên danh với Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 2) cho biết, xem xét nhiều yếu tố, trong đó có cả vấn đề về giá dự thầu được công khai tại Lễ mở thầu, liên danh nhà thầu này đã chủ động không gia hạn hiệu lực HSDT và bảo lãnh dự thầu. Trước khi được thông báo về việc cần gia hạn hiệu lực HSDT và bảo lãnh dự thầu gói thầu trên, Liên danh nhà thầu cũng đã từ chối quyền làm rõ một số thông tin liên quan trong HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Nhà thầu hiểu rằng, khi không làm rõ một số thông tin trong HSDT và không gia hạn hiệu lực của HSDT cũng như bảo lãnh dự thầu thì mặc nhiên nhà thầu sẽ bị loại. 

Nhà thầu duy nhất được đánh giá về giá trúng thầu

Ngoài 3 nhà thầu không được lựa chọn vì lý do không gia hạn hiệu lực của HSDT và bảo lãnh dự thầu, Liên danh Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng công trình Việt Nam - Công ty CP Cầu đường Long Biên - Công ty CP Tàu Cuốc cũng bị loại vì không đáp ứng tư cách hợp lệ của nhà thầu. Giá dự thầu của Liên danh nhà thầu này tại Lễ mở thầu là gần 199,382 tỷ đồng (giá dự thầu thấp thứ nhì trong số 6 nhà thầu tham gia nộp HSDT).

Theo đánh giá của Ban Quản lý TW các dự án thủy lợi, nhà thầu có giá dự thầu thấp thứ 3 tại Lễ mở thầu là Liên danh Công ty CP Việt Tân Giang - Công ty CP Phát triển kinh doanh và xây dựng - Công ty TNHH MTV Trần Trân cũng không được lựa chọn với lý do không đáp ứng cơ bản hồ sơ mời thầu.

Như vậy, chỉ duy nhất có nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè Hải Dương - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Huỳnh Ngọc - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 - Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp VN1 được đưa vào bước đánh giá về giá. Với giá dự thầu tại Lễ mở thầu là 206,199 tỷ đồng, Liên danh này có giá dự thầu thấp thứ 4 trong số 6 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Giá đánh giá của Bên mời thầu đối với Liên danh nhà thầu này là 219,092 tỷ đồng (cao hơn giá dự thầu của chính Liên danh nhà thầu này 12,893 tỷ đồng). Đây cũng là giá trúng thầu của liên danh này.

Bích Thảo