Gói thầu của Viện Huyết học giảm giá hơn 23%

(BĐT) - Gói thầu số 1: 387 danh mục thuốc theo tên Generic năm 2016 thuộc Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2016 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã lựa chọn được 64 nhà thầu cung cấp với tổng mức giảm giá khá cao.

Cụ thể, giá gói thầu này là hơn 454 tỷ đồng, qua đấu thầu rộng rãi, giá trúng thầu của các nhà thầu còn hơn 348,9 tỷ đồng, giảm hơn 105 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 23% so với giá gói thầu.

Gói thầu số 2: 91 danh mục thuốc theo tên biệt dược năm 2016 có giá gói thầu hơn 477,9 tỷ đồng thuộc dự án này cũng đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu gồm Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2, Công ty CP Dược phẩm Thiên Thảo, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội; Công ty CP Dược phẩm trung ương Codupha; Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC1; Công ty CP Dược trung ương 3; Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp; Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương. Tổng giá trúng thầu của các nhà thầu là hơn 469 tỷ đồng, giảm giá 8,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8% giá gói thầu.       

Việt Thắng