“Giấy phép con” trong đấu thầu (Kỳ 2): Vẫn cấp giấy phép thầu

Trước những thông tin đăng tải trên các trang web chính thống của các cơ quan chức năng của Nhà nước về thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam (xem Kỳ 1 bài “Giấy phép con” trong đấu thầu đăng
“Giấy phép con” trong đấu thầu  (Kỳ 2): Vẫn cấp giấy phép thầu

Trước những thông tin đăng tải trên các trang web chính thống của các cơ quan chức năng của Nhà nước về thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam (xem Kỳ 1 bài “Giấy phép con” trong đấu thầu đăng trên Báo Đấu thầu số 204, phát hành ngày 27/10/2015), để giải đáp câu hỏi phải chăng thủ tục “cấp phép thầu” vẫn tồn tại bất chấp quy định của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành hơn 1 năm nay, Báo Đấu thầu đã tiến hành thị sát thực tế.

IMG

Hoạt động cấp phép thầu vẫn diễn ra tại Cửa số 3 Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng Hà Nội 


Theo Thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội đăng tải công khai từ ngày 18/3/2015 tại địa chỉ web www.soxaydung.hanoi.gov.vn về việc phân công lĩnh vực và cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (thực hiện từ ngày 26/2/2015 tại Bộ phận một cửa) thì có 2 thủ tục liên quan đến cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài, bao gồm: Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 20/6/2013); Cấp điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (ban hành theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 20/6/2013). Đồng thời, trên trang web của Sở này cũng cho biết Kết quả rà soát thủ tục hành chính tính đến tháng 2/2015 thì Danh sách thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa của Sở này gồm 40 thủ tục hành chính, trong đó có 2 thủ tục Cấp giấy phép thầu và Cấp điều chỉnh giấy phép thầu nói trên.

IMG

Màn hình tra cứu thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng Hà Nội có thủ tục cấp giấy phép thầu


Hiện nay, tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Hà Nội, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở này vẫn diễn ra bình thường, trong đó có 2 thủ tục Cấp giấy phép thầu và Cấp điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài. Tại đây, theo thông tin hiển thị trên màn hình Hệ thống tra cứu thông tin thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội thì 2 thủ tục nói trên do Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Sở thụ lý giải quyết.

 

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về thực trạng cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, Báo Đấu thầu cũng đã trực tiếp cử cán bộ đến làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội để được cung cấp thông tin chính thức về tình hình cấp phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, cán bộ của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dù các con số cụ thể về tình hình cấp phép thầu đã có sẵn, song phải chờ cán bộ của Sở làm báo cáo gửi Lãnh đạo Sở cho phép mới cung cấp thông tin. Và đến nay Báo Đấu thầu vẫn chưa nhận được thông tin chính thức với lý do Lãnh đạo đi công tác, khi nào được giải quyết thì sẽ báo lại và cung cấp thông tin cho Báo.

 

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về việc Cấp giấy phép thầu tại đơn vị này, chúng tôi được biết, tại đây vẫn diễn ra hoạt động cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại tất cả các dự án nhóm B, C trên địa bàn Hà Nội, kể cả các dự án/gói thầu thực hiện theo quy định của nhà tài trợ, và không phân biệt dự án/gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu hay không, đều phải xin cấp phép thầu.

 

Được biết, trước năm 2015, hoạt động này do Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Sở Xây dựng Hà Nội thụ lý, song kể từ ngày 1/1/2015 đến nay, hoạt động cấp phép này do Phòng Thẩm định thuộc Sở này đảm nhiệm. Đồng thời, một cán bộ của Sở này cho biết, từ năm 2013 trở lại đây số lượng giấy phép thầu được Sở Xây dựng Hà Nội cấp cho nhà thầu nước ngoài có giảm xuống so với thời điểm trước đó. Trung bình có khoảng 30 - 40 giấy phép thầu được cấp mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2010 - 2012 và số lượng này giảm xuống còn khoảng 20 - 25 giấy phép thầu  mỗi năm trong giai đoạn 2013 - 2014. “Riêng năm 2015, số lượng giấy phép thầu được cấp tính đến thời điểm này là có sụt giảm đáng kể”, cán bộ này cho biết. 

 

Một trong những lý do được một cán bộ của Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra lý giải về sự sụt giảm này là hiện một số công ty nước ngoài được thành lập với 100% vốn nước ngoài và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam nên khi họ trúng thầu tại Việt Nam thì không phải xin cấp phép thầu nữa. Tuyệt nhiên không có sự đả động nào đến việc thay đổi chính sách, quy định của Nhà nước đã rõ ràng rằng: “Nhà thầu nước ngoài được lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu không phải xin cấp giấy phép thầu”. (Điểm d Khoản 1 Điều 128 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014).

Bài và ảnh: Hoàng Liên

ngocthanh