Giải quyết hơn 4.600 TTHC về đấu thầu trong năm 2015

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2015, Cục Quản lý đấu thầu (thuộc Bộ) đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết 4.607 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đấu thầu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, 2.900 TTHC đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được giải quyết cho nhà thầu. 1.700 TTHC đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được giải quyết cho bên mời thầu. 3 đơn công nhận cơ sở đào tạo về đấu thầu và 4 hồ sơ công nhận giảng viên về đấu thầu được giải quyết.

Ngoài ra, Cục Quản lý đấu thầu đã ban hành 500 văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP để trả lời công văn đề nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực đấu thầu; xử lý 550 tình huống trong đấu thầu.

Về sáng kiến cải cách TTHC, Bộ KH&ĐT cho biết, năm 2015, Bộ đã tiến hành rà soát một số TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu. Theo đó, bên mời thầu có thể tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không cần gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến Báo Đấu thầu.

Ngoài ra, các đơn vị chỉ cần đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cung cấp cho Báo Đấu thầu, thay vì phải gửi đồng thời cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu. Trước đây, một số loại thông tin về đấu thầu phải đăng tải 3 kỳ trên Báo Đấu thầu,  hiện tại chỉ quy định còn 1 kỳ... 

Bích Thảo