EVN TP.HCM đấu thầu mua thiết bị cho Đường dây 110kV Nam Sài Gòn

(BĐT) - Trong tháng 10, Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 6 của Dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, giai đoạn 2.

Nội dung của Gói thầu số 6 là mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác quản lý, vận hành. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư hơn 153 tỷ đồng. Dự án gồm có 4 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu sử dụng vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), 2 gói thầu sử dụng vốn đầu tư xây dựng của Tổng công ty.         

Thanh Tú