Dùng kinh phí dự phòng để giải phóng mặt bằng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Bình Định và Gia Lai

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19
Dùng kinh phí dự phòng để giải phóng mặt bằng cải tạo, nâng cấp  Quốc lộ 19 đoạn qua  tỉnh Bình Định và Gia Lai

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 trên địa phận Bình Định và Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng kinh phí dự phòng của Dự án này để di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí là khoảng 4,598 tỷ đồng, trên nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư và thay đổi phương án tài chính của Dự án. 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải đàm phán với nhà đầu tư và chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Bình Định và Gia Lai khẩn trương chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công đáp ứng tiến độ.

Tuấn Dũng

ngocthanh