Dự án Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Vì sao CC1 bị loại?

(BĐT) - Tiếp theo thông tin Báo Đấu thầu đã đăng về việc nhà thầu không chấp nhận kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) và khiếu kiện tại Dự án Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, quá trình tìm hiểu của Báo Đấu thầu cho thấy, bên mời thầu lại giữ quan điểm chỉ đánh giá năng lực của nhà thầu thể hiện qua hồ sơ. Quan điểm đó được thể hiện như thế nào?
Thời gian thi công và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM theo dự kiến là 18 tháng. Ảnh: Văn Huyền
Thời gian thi công và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM theo dự kiến là 18 tháng. Ảnh: Văn Huyền

CC1 không bước qua vòng kỹ thuật

Phản hồi kiến nghị của nhà thầu cho rằng yêu cầu mức doanh thu bình quân hàng năm đã được quy định trong HSMT không phù hợp, chủ đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khẳng định, theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì đối với gói thầu này có giá được duyệt là hơn 2.084 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Như vậy, yêu cầu mức doanh thu bình quân hàng năm đã được quy định trong HSMT là 2.100 tỷ đồng hoàn toàn phù hợp, không tạo lợi thế cho bất kỳ nhà thầu nào tham gia.

Trả lời về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự về quy mô công việc, bản chất và độ phức tạp, chủ đầu tư cho rằng, các yêu cầu này phù hợp theo Thông tư 03/2015 của Bộ KH&ĐT, đảm bảo tính khách quan, vẫn có việc cộng thêm điểm cho nhà thầu có lợi thế đã thực hiện các công trình y tế, không tạo lợi thế cho bất kỳ nhà thầu nào khi tham gia đấu thầu.

Vấn đề quan trọng nhất mà chủ đầu tư khẳng định với Báo Đấu thầu trong việc loại Liên danh CC1 - Vinaconex ngay từ bước kỹ thuật chính là yêu cầu về nguồn lực tài chính. Theo đó, chủ đầu tư cho rằng, Thư cam kết thu xếp tài chính số CK-002068 ngày 16/2/2016 do Ngân hàng SHB chi nhánh TP.HCM phát hành không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT. Chủ đầu tư cũng cho biết, trong khi đó, cùng nội dung này, thành viên còn lại của Liên danh là Vinaconex lại thực hiện đáp ứng tốt yêu cầu của HSMT. “Nếu nói chủ đầu tư đánh giá không khách quan, tại sao trong cùng liên danh, chúng tôi vẫn ghi nhận sự phù hợp của Vinaconex? Trong liên danh này, CC1 chiếm tỷ lệ 45%, nhưng lại là đại diện đứng đầu liên danh, do đó, nội dung này không thể được chấp nhận” - ông Lâm Thái Hòa, đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Chủ đầu tư cũng khẳng định CC1 đã không đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, năng lực nhân sự. Cụ thể, hợp đồng tương tự được xét trên từng hợp đồng, không xét trên tổng các hợp đồng của một công trình. Theo đó, xét 02 hợp đồng của nhà thầu CC1 tại Công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng cho thấy 02 hợp đồng này được ký ở 2 giai đoạn khác nhau nên không được đánh giá là tương đương 01 hợp đồng tương tự như HSMT đã quy định.

“HSMT không cài cắm tiêu chí thiếu cạnh tranh”

Việc CC1 nêu Bửu Thành đã có nhiều vi phạm trong nội dung HSMT và có kết quả đánh giá HSDT không đúng, có hành vi tiêu cực trong công tác đấu thầu là không có cơ sở và thiếu tôn trọng.
Với những kiến nghị của CC1 về năng lực của tổ chức tư vấn lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã đưa ra nhiều lập luận phản bác và cho biết thêm, việc lựa chọn Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Bửu Thành làm tư vấn đã thông qua đấu thầu rộng rãi, bản thân Công ty này là tư vấn cho nhiều công trình có vốn ngân sách của TP.HCM.

Trước những cáo buộc về tính cạnh tranh trong HSMT, chủ đầu tư khẳng định khi cho phép đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Y tế và các sở - ngành liên quan chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng tiêu chí dự thầu. Sở KH&ĐT TP.HCM có văn bản về tiêu chí dự thầu gói thầu để đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Việc lập HSMT được Chủ đầu tư cam kết hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chí dự thầu đã được báo cáo Sở KH&ĐT. Theo chủ đầu tư, trong cuộc họp tiền đấu thầu, CC1 đã không hề có ý kiến yêu cầu làm rõ các nội dung này trong HSMT. Việc đánh giá HSDT được chủ đầu tư khẳng định đã thực hiện theo đúng quy định của HSMT được duyệt. “Đến thời điểm hiện tại, xem xét lại rất nhiều lần với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn khác, chúng tôi vẫn khẳng định HSMT này không có bất kỳ tiêu chí nào tạo thuận lợi cho một nhà thầu nào cả.” - ông Lâm Thái Hòa, đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Trong khi đó, tư vấn Bửu Thành đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc của CC1. “Việc CC1 nêu Bửu Thành đã có nhiều vi phạm trong nội dung HSMT và có kết quả đánh giá HSDT không đúng, có hành vi tiêu cực trong công tác đấu thầu là không có cơ sở và thiếu tôn trọng”, ông Cáp Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Bửu Thành khẳng định.

Văn Huyền

Tin liên quan