Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp chậm công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 tháng

(BĐT) - Mới đây, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) 2 gói thầu tư vấn thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần các công việc do Ban Quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp quản lý.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Quyết định phê duyệt số 4146/QĐ-BNN-TC ngày 16/10/2017, tổng mức đầu tư toàn Dự án là 1.628 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án nông nghiệp. Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á.

Theo thông báo của Ban QLDA Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 2 gói thầu tư vấn số 42 và số 43 có hình thức lựa chọn nhà thầu là tuyển chọn tư vấn dựa trên năng lực, phương thức lựa chọn là 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ, mỗi gói thầu có giá 4,356 tỷ đồng; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2017; thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. Tuy nhiên, đến ngày 23/8/2018 (sau hơn 10 tháng kể từ ngày phê duyệt Dự án), thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu trên mới được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của Ban QLDA Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp cho biết, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu nêu trên đã được tiến hành từ cuối năm 2017 nhưng đến nay, do trải qua nhiều thủ tục theo quy trình của nhà tài trợ, 2 gói thầu tư vấn nêu trên vẫn đang trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu trúng thầu. Ban sẽ rút kinh nghiệm về sự chậm trễ trong việc đăng tải KHLCNT đối với 2 gói thầu nêu trên.

Tuấn Dũng