Dự án Đường trục quân sự Châu Can (Hà Nội): Nhà thầu còn mắc nhiều “lỗi” trong thi công

Theo một kết luận thanh tra được công khai mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội, quá trình thực hiện dự án Đường trục quân sự Châu Can tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn còn xảy ra một số sai phạm trong quản lý chất lượng
Dự án Đường trục quân sự Châu Can (Hà Nội):  Nhà thầu còn mắc nhiều “lỗi” trong thi công

Theo một kết luận thanh tra được công khai mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội, quá trình thực hiện dự án Đường trục quân sự Châu Can  tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn còn xảy ra một số sai phạm trong quản lý chất lượng công trình ở cả chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn và đặc biệt là nhà thầu thi công xây dựng. 

 

Dự án Đường trục quân sự Châu Can được xây dựng tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, do UBND huyện Phú Xuyên là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên làm đại diện chủ đầu tư. Dự án đã được khởi công từ ngày 15/10/2010 và hoàn thành ngày 15/11/2011, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 23/2/2012.

 

Nhiều “lỗi” của nhà thầu thi công 

Các nhà thầu tư vấn thiết kế công trình, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu. Gói thầu Thi công xây dựng (Gói thầu số 1), qua đấu thầu rộng rãi, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hoàng Đông và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bắc 9. 

 

Theo Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội, quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, khi thi công, Liên danh Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hoàng Đông và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bắc 9 đã thay đổi cơ cấu Ban chỉ huy công trường mà không có văn bản thay đổi, cụ thể chỉ huy trưởng công trình và các cán bộ kỹ thuật có sai khác giữa hồ sơ dự thầu với Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường và biên bản nghiệm thu.

 

Bên cạnh đó, qua kiểm tra hiện trạng công trình đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công của Dự án, Đoàn thanh tra phát hiện khối lượng nhà thầu đã quyết toán còn chênh lệch với khối lượng thi công thực tế đối với các hạng mục: Cát đen đắp mang kè K95 chồng lấn với cát đen K95 đắp mang cống là 19m3; khối lượng cát đắp nền đường K95 và cát đắp K95 mang cống chồng lấn là 25 m3; khối lượng cát đắp bổ sung từ cọc 27 đến cọc 46 tuyến 1 giữa thực tế và bản vẽ hoàn công chênh lệch tăng là 172 m3. 

 

Hồ sơ quản lý chất lượng của đơn vị thi công thiếu chứng chỉ xuất xưởng của xi măng PCB 30 Bút Sơn, gạch đặc xây rãnh, ống PCV thoát nước tầng lọc ngược, thép nhãn hiệu Tisco các loại; thiếu kết quả nén mẫu bê tông cọc tiêu, thiếu kết quả thí nghiệm ép 3 cạnh cống ngang đường, thiếu biên bản lấy mẫu và kết quả thí nghiệm K95 cát nền mặt đường, cát đắp mang cống.

 

Nhà thầu thi công cũng thiếu biên bản nghiệm thu thiết bị, máy thi công trước khi đưa vào sử dụng, nhật ký thi công thiếu mẫu đăng ký chữ ký của chỉ huy trưởng và cán bộ giám sát.

 

Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên chỉ đề nghị “rút kinh nghiệm”

Ngoài các tồn tại của nhà thầu thi công xây dựng, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều “lỗi” của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. 

 

Cụ thể, đại diện chủ đầu tư chưa rà soát kỹ hồ sơ thiết kế thẩm tra dẫn đến khi thực tế thi công phải bổ sung khối lượng. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Xây dựng - Kiến trúc văn hoá Việt Nam thực hiện khảo sát hiện trạng và thiết kế xây dựng công trình chưa hợp lý dẫn đến Dự án phải bổ sung khối lượng (cống, rãnh, nền mặt đường). Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn giám sát và Kiểm định chất lượng công trình chưa hoàn thành vai trò của mình được giao dẫn đến các sai lệch về khối lượng trong công tác thanh quyết toán công trình, hồ sơ quản lý chất lượng chưa đảm bảo theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, vi phạm quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình. Trong quá trình giám sát chưa kiểm soát chặt chẽ về công tác hoàn thiện hồ sơ chất lượng công trình của nhà thầu. Ngoài ra, cán bộ tư vấn giám sát ký nhật ký thi công ngày 16/10/2010, trước 2 ngày so với Quyết định thành lập Tổ tư vấn giám sát.

 

Tuy nhiên, theo Kết luận thanh tra, các tồn tại nêu trên đến nay đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đề nghị biện pháp xử lý đối với những vi phạm của các đơn vị nêu trên là “rút kinh nghiệm”.

 

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội giao Thanh tra Sở thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Xây dựng tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng số tiền là 14.967.000 đồng đối với Liên danh Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hoàng Đông và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bắc 9.

Nguyệt Minh

ngocthanh