Đồng Tháp chỉ định nhà thầu kiểm toán dự án bãi rác Tân Phú

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Chi phí kiểm toán thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào quý IV/2018.
Đồng Tháp chỉ định nhà thầu kiểm toán dự án bãi rác Tân Phú

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 62,681 tỷ đồng, sử dụng 50% nguồn vốn từ vốn sự nghiệp môi trường của Trung ương (cấp thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường), còn lại là vốn sự nghiệp môi trường của địa phương và vốn huy động hợp pháp khác. Dự án có 9 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu hạn chế, còn lại đều chỉ định thầu.

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) làm bên mời thầu. Tổ chức tư vấn lập Dự án là Công ty TNHH Môi trường AEC. Nhà thầu trúng thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình (Gói thầu số 9) là Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và xử lý môi trường với giá trúng thầu bằng giá gói thầu (27,064 tỷ đồng).

Bãi rác Tân Phú nằm cạnh Tỉnh lộ ĐT-843, có diện tích 1,42ha. Mục tiêu đầu tư Dự án là nhằm thu gom khoảng 15 tấn rác/ngày, xử lý chất thải rắn và lượng rác đã chôn lấp gần 50.000 m3 theo định hướng phát triển đến năm 2020 để đảm bảo chất lượng nâng cao sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường cho 7 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Thanh Bình.   

Thanh Tú