Đôn đốc thực hiện báo cáo sử dụng hàng Việt trong đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản đôn đốc lần thứ 2 về việc các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đôn đốc thực hiện báo cáo sử dụng hàng Việt trong đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản đôn đốc lần thứ 2 về việc các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 

Bộ KH&ĐT cho biết, ngày 31/8/2015, Bộ đã có Công văn số 6101/BKHĐT-QLĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg. Thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 15/10/2015. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/10/2015, Bộ KH&ĐT mới chỉ nhận được báo cáo của 54 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 8 bộ, cơ quan ngang bộ; 2 cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; 12 tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty; 32 Sở KH&ĐT. 

Để kịp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo đầy đủ về Bộ KH&ĐT. Thời gian gia hạn gửi báo cáo là trước ngày 10/11/2015. Sau ngày 10/11/2015, trường hợp cơ quan, đơn vị gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo không đáp ứng yêu cầu, Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định.

Kim Hoa - Bích Thủy

ngocthanh