Đôn đốc nhà thầu để đóng điện cho xã đảo Lại Sơn trước 30/4

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đơn vị đang khẩn trương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đóng điện, đưa Công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn vào vận hành trước 30/4/2016.

Theo EVNSPC, ngoài những gói thầu đã hoàn thành, nghiệm thu hoặc bảo đảm được tiến độ kế hoạch, một số gói thầu xây lắp đang có những trở ngại nhất định. Đơn cử, với đường dây 110 kV An Biên - Xẻo Nhàu, hiện chưa có mặt bằng để thi công móng và dựng trụ, do một số hộ dân khu vực này vẫn chưa đồng ý giao đất để thi công. Cùng với đó, việc xây dựng móng cột đường dây 110 kV Xẻo Nhàu - Lại Sơn cũng gặp phải điều kiện thi công phức tạp, do độ sâu mực nước lớn hơn 8 mét, lớp mặt nhiều cát và thời tiết không thuận lợi...

Tuy nhiên, để đảm bảo cho tiến độ của dự án, EVNSPC đang khẩn trương giải quyết những tồn tại, đôn đốc các nhà thầu tăng cường thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển và nhân lực.

Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn có tổng mức đầu tư 467 tỷ đồng.              

H.B