Đôn đốc dùng hàng nội trong đấu thầu

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc đôn đốc tích cực việc thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Tại văn bản này, Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ cần xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cũng như phát triển các sản phẩm, hàng hóa trong nước để thay thế nhập khẩu; các chủ đầu tư dự án xem xét trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước tham gia đấu thầu hoặc cung ứng…

Đối với các viện, trường, trung tâm thuộc Bộ thì việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị, vật tư, hàng hóa phải theo hướng ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước sản xuất được; tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước tham gia đấu thầu hoặc cung ứng…

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg đã bước đầu đạt kết quả khả quan, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển sản xuất trong nước, góp phần giảm nhập siêu, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, máy móc, thiết bị sản xuất trong ngành công thương nói riêng và cả nước nói chung dù có chuyển biến, song vẫn chưa được như mong muốn.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan