Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/03

(BĐT) - Trong ngày 28/3/2018, trên phạm vi cả nước có 522 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/03

Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, với giá gói thầu là 1.280.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 896.020.000.000 đồng.

UBND thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01 Thi công công trình (đoạn từ Km0+000 đến Km5+100), với giá gói thầu là 28.026.203.506 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trung tâm xã Long Bình (đường huyện 72, 75), thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.000.000.000 đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị OLT-GPON cho vùng 51 VNPT tỉnh, thành phố, với giá gói thầu là 139.991.815.000 đồng.

UBND huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Gói thầu Xây dựng, với giá gói thầu lần lượt là 2.859.416.502 đồng và 178.638.110.314 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng - quy mô 100 giường bệnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 240.999.632.220 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị giáo dục thể chất cấp học mầm non, với giá gói thầu là 31.810.260.000 đồng.

Tin liên quan