Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/08

(BĐT) - Trong ngày 23/8/2018, trên phạm vi cả nước có 509 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/08

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây lắp, với giá gói thầu là 14.640.495.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tỉnh 216 (02 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km4+500); Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước (lý trình Km0+400-Km4+307,30). Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.414.569.000 đồng.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01/TS2018 Mua sắm bàn ghế phòng xử án thuộc Dự án Mua sắm tập trung tài sản của hệ thống tòa án nhân dân năm 2018, với giá gói thầu là 103.185.354.000 đồng.

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng cho Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi, tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể: Gói thầu số 01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị dùng chung, với giá gói thầu là 29.212.000.000 đồng; Gói thầu số 02 Cung cấp, lắp đặt thiết bị xét nghiệm, với giá gói thầu là 26.275.000.000 đồng; Gói thầu số 03 Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồi sức cấp cứu, với giá gói thầu là 39.948.000.000 đồng; Gói thầu số 04 Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh, với giá gói thầu là 14.900.000.000 đồng; Gói thầu số 05 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thăm dò chức năng, với giá gói thầu là 11.390.000.000 đồng; Gói thầu số 07 Cung cấp, lắp đặt thiết bị dụng cụ phòng mổ, với giá gói thầu là 11.108.000.000 đồng.

Công ty Quản lý bay miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp máy chủ RHP và RDS LAN tại các trạm radar Nội Bài, Vinh, Cà Mau và các dịch vụ kèm theo, với giá gói thầu là 39.108.409.152 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình, với giá gói thầu là 33.479.010.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cao Bằng sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2013 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 376.160.000.000 đồng.

Tin liên quan