Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19/06

(BĐT) - Trong ngày 19/6/2018, trên phạm vi cả nước có hơn 300 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19/06

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 17.441.749.568 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ĐX 01, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Tổng mức đầu tư của Dự án là 20.021.896.000 đồng.

Cục Kiểm định hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số hiệu KĐHQ 1466-3 Cung cấp các thiết bị phân tích vô cơ, vật liệu và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Cục Kiểm định hải quan và Gói thầu số hiệu KĐHQ 1466-4 Cung cấp các thiết bị phân tích hữu cơ, thực phẩm và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Cục Kiểm định hải quan, với giá gói thầu lần lượt là 37.546.000.000 đồng và 26.720.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm các thiết bị phân tích, kiểm định năm 2018 cho Cục Kiểm định hải quan, với tổng mức đầu tư là 92.300.000.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 12 Thi công xây dựng (từ trụ 58 tới trạm biến áp Tân Biên), với giá gói thầu là 14.807.695.904 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phân pha dây dẫn đường dây 110 kV Tân Hưng - Tân Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.072.353.116 đồng.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 13.197.771.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đoạn Km21 - Km26 (Mường Cơi), Quốc lộ 32B, tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.878.054.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu W-RB-11 Sửa chữa, hoàn trả tuyến đường thi công vận hành trong và ngoài công trường, với giá gói thầu hơn 55,982 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thủy điện Trung Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.775.146.450.000 đồng.

Tin liên quan