Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/01

(BĐT) - Trong ngày 17/01/2019, trên phạm vi cả nước có 400 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II và III/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/01

Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam (CTCP) - Công ty Dịch vụ Khí (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khảo sát ROV và sửa chữa các free span tuyến ống biển Nam Côn Sơn 2 (Giai đoạn 1), với giá gói thầu là 241.808.406.826 đồng.

Công ty CP Xi măng Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám 4a.1, với giá gói thầu là 237.287.820.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm nguyên nhiên vật liệu, phụ gia, vỏ bao phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và quý I năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 467.517.893.773 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Xây dựng 674m kè bờ Đông Nhà Mát, 3km đê biển từ Nhà Mát đến ranh Sóc Trăng và các cống Đầu Đê, Duyên Hải 1, Duyên Hải 2, Kênh số 7, với giá gói thầu là 163.533.936.090 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê. Tổng mức đầu tư của Dự án là 350.947.983.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 133.534.737.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT.607, lý trình Km18 + 00 - Km22 + 398. Tổng mức đầu tư của Dự án là 144.918.162.000 đồng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây dựng đường, hệ thống thoát nước, tổ chức giao thông: Xây lắp 1 Km0 - Km0 + 364,98 (giá gói thầu là 122.068.317.740 đồng); Xây lắp 2 Km0 + 364,98 - Km0 + 727,89 (giá gói thầu là 121.376.001.948 đồng); Xây lắp 3 Km0 + 727,89 - Km1 + 29,7 (giá gói thầu là 138.038.693.542 đồng) và Xây lắp 4 Km1 + 29,7 đến cuối tuyến (giá gói thầu là 119.630.162.125 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Đen (đoạn từ giáp cống hộp hiện hữu đến kênh Tham Lương), quận Bình Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 629.122.651.970 đồng.

Tin liên quan