Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/08

(BĐT) - Trong các ngày 10, 11 và 12/8/2018, trên phạm vi cả nước có 628 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Sở Y tế tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung ứng thuốc generic, với giá gói thầu hơn 480,667 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Phú Yên từ quý IV/2018 đến hết quý I/2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 561.532.010.625 đồng.

Cục Bưu điện Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị an ninh bảo mật mạng truyền số liệu chuyên dùng, với giá gói thầu hơn 21,042 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án An ninh bảo mật, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường truyền cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.142.303.000 đồng.

Chi nhánh Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Ban Quản lý dự án chuyên ngành sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thiết kế - Mua sắm vật tư thiết bị - Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử, với giá gói thầu hơn 30,802 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng công suất cấp điện cho các dự án tại Nhà máy Đạm Cà Mau. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.963.013.556 đồng.

Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế DSA - can thiệp tim mạch năm 2018 của Bệnh viện Đà Nẵng, với giá gói thầu hơn 188,283 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư y tế DSA - can thiệp tim mạch năm 2018 của Bệnh viện Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 188.283.397.000 đồng.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Thuốc generic (gồm 62 danh mục, 4 nhóm), với giá gói thầu hơn 27,042 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 1 năm 2018 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 39.161.223.100 đồng.

Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Cung cấp dầu diesel 0,05S phục vụ chạy thử, nghiệm thu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, với giá gói thầu hơn 423,199 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 23.926.572.954.723 đồng.

Tin liên quan