Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10/05

(BĐT) - Trong ngày 10/5/2018, trên phạm vi cả nước có 626 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10/05

Ban Quản lý dự án 3 (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý bảo dưỡng thường xuyên hạng mục Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1), hai nhánh lên xuống nút giao Thịnh Đán, tuyến tránh TP. Thái Nguyên (Km62+200-Km70+700) và hệ thống điện Dự án Tuyến tránh Thái Nguyên thời gian 3 năm, với giá gói thầu là 101.372.526.000 đồng.

Công ty Truyền tải điện 1 (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Cung cấp dây dẫn điện giảm tổn thất LL-ACSR-510 và phụ kiện và Gói thầu số 9 Thi công xây lắp, với giá gói thầu lần lượt là 117.862.504.000 đồng và 110.953.366.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 480,872 tỷ đồng.

Trung tâm Đấu thầu mua sắm tập trung thuộc Bộ Công an (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Máy vi tính để bàn; Máy vi tính xách tay, với giá gói thầu là 100.628.330.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 14/2018/BRCD Cung cấp cáp quang F8 và Gói thầu 03/2018/MTD Cung cấp cáp quang treo ADSS KV100m và KV500m, với giá gói thầu lần lượt là 152.427.440.000 đồng và 78.771.090.409 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng tuyến đê và các công trình trên tuyến theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, với giá gói thầu là 98.277.981.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển Lộc Hà (giai đoạn 2) đoạn qua xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 148.208.887.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km4+455,88 - Km6+000, với giá gói thầu là 62 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường cặp kênh Tây, dự án thành phần 2 đoạn từ kênh 5 đến ĐT.824. Tổng mức đầu tư của Dự án là 205.995.082.000 tỷ đồng.

Tin liên quan