Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 08/03

(BĐT) - Trong ngày 08/3/2018, trên phạm vi cả nước có 467 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có một số gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 08/03

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km0-Km0+425 và Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km0+425-Km0+861, với giá gói thầu lần lượt là 22.688.000.000 đồng và 24.027.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường đô thị 02 (Quảng Trường - ĐT.05). Tổng mức đầu tư của Dự án là 56.930.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xâp lắp và thiết bị, với giá gói thầu là 57.196.839.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học B Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.901.196.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 12 Thi công xây lắp và mua sắm, với giá gói thầu là 56.157.673.359 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu nhà B tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75.976.795.226 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 22.944.357.047 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới hệ thống thoát nước và nâng cấp cải tạo hệ thống đường giao thông tại khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.396.381.040 đồng.

Tin liên quan