Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 05/06

(BĐT) - Trong ngày 5/6/2018, trên phạm vi cả nước có 629 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 05/06

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao 2018, với giá gói thầu hơn 398,493 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 398.493.194.980 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Xây lắp và thiết bị tuyến kênh (đoạn Km3+328 đến Km23+343,89, đoạn Km39+827,07 đến Kc), đường giao thông đoạn 4 (Km86+592,85 đến Kc) (kể cả chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng) và Gói thầu số 10 Xây lắp và thiết bị tuyến kênh (đoạn từ Km23+343,89 đến Km39+827,07), đường giao thông đoạn 2 (Km39+488,57 ÷ Km50+192,52), đoạn 3 (Km78+890,22 ÷ Km84+905,85 (kể cả hạng mục chung và dự phòng), với giá gói thầu lần lượt là 250.154.326.908 đồng và 252.634.231.974 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, với tổng mức đầu tư là 950.018.000.000 đồng.

Trường Đại học Điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 239,917 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học Trường Đại học Điện lực. Tổng mức đầu tư của Dự án là 266.228.057.000 đồng.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thiết kế - cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng (EPC), với giá gói thầu hơn 104,545 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 124.090.106.736 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống gọi y tá, hệ thống camera, màn hình, với giá gói thầu hơn 62,991 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 83.261.000.000 đồng.

Tin liên quan