Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/06

(BĐT) - Trong ngày 4/6/2018, trên phạm vi cả nước có 692 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/06

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Cụ thể: Gói thầu số 04 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán và cắm cọc GPMB, MLG, với giá gói thầu là 14.480.000.000 đồng; Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình đoạn Km0 +00 - Km7+692,86 (bao gồm cả thiết kế bản vẽ thi công), với giá gói thầu là 219.159.000.000 đồng; Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình đoạn Km11 +100 đến điểm cuối (bao gồm cả thiết kế bản vẽ thi công), với giá gói thầu là 454.390.000.000 đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018, với giá gói thầu là 96.417.638.000 đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh (đại diện là Ban thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TIIG-VIE-W04 Thi công xây dựng cải thiện vệ sinh môi trường di tích lịch sử, văn hóa Núi Bà Đen, với giá gói thầu là 108.466.309.749 đồng.

Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm tàu đẩy 250CV đã qua sử dụng, chất lượng còn lại > hoặc = 80%, 02 chiếc; Gói thầu Mua sắm sà lan trọng tải 550 đến 600 tấn đã qua sử dụng, chất lượng còn lại > hoặc = 80%, 08 chiếc, với giá gói thầu lần lượt là 5.230.000.000 đồng và 24.074.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mua sắm phương tiện thủy nội địa đã qua sử dụng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.853.802.134 đồng.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0+00-Km0+720 và cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến; Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0+720-Km1+652 (kể cả cải tạo suối Ông Sung) và đoạn mở rộng tuyến ĐT.639, với giá gói thầu lần lượt là 67.958.672.000 đồng và 58.609.846.000 đồng.

Tin liên quan