Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 01-03/06

(BĐT) - Trong các ngày 01, 02 và 03/6/2018, trên phạm vi cả nước có 682 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III, IV/2018.

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trụ sở Huyện ủy, trụ sở HĐND-UBND, Hội Trường và trụ sở khối đoàn thể huyện Phú Riềng, với giá gói thầu hơn 61,863 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Huyện ủy, trụ sở HĐND-UBND, Hội Trường và trụ sở khối đoàn thể huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng 09 cống, với giá gói thầu hơn 347,802 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án số 9: ĐTXD cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản huyện An Minh, An Biên, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 736.799.600.000 đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018, với giá gói thầu hơn 96,417 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp xi măng thực hiện chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 96.417.638.000 đồng.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công đường nội bộ, đường nối tầng và đê bao xung quanh bãi xỉ NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2018, với giá gói thầu hơn 53,488 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thi công đường nội bộ, đường nối tầng và đê bao xung quanh bãi xỉ NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.488.621.810 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện CưMgar (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu 38.330.126.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện CưMgar. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.895.207.000 đồng.

Tin liên quan