Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư công

Tình trạng đầu tư công kém hiệu quả là hệ quả của nhiều thiếu sót, bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước từ các cấp Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện.
Để nâng cao hiệu quả quản lý dự án  đầu tư công

Tình trạng đầu tư công kém hiệu quả là hệ quả của nhiều thiếu sót, bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước từ các cấp Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện. 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Lê Tiên

Từ góc độ công tác quản lý

 

Theo ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tổng thể, hoạt động đầu tư ở Việt Nam được quản lý theo quy định của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Trong đó, liên quan trực tiếp tới quản lý đầu tư công là các Luật: Đấu thầu, Đầu tư, Xây dựng, các nghị định hướng dẫn thi hành các luật nêu trên và một số nghị định khác của Chính phủ. Ngoài ra, quản lý đầu tư công còn liên quan tới nhiều luật như: Đất đai, Bảo vệ môi trường, Khoáng sản, Dầu khí, Thuế thu nhập doanh nghiệp… và các hệ thống văn bản hướng dẫn các luật này.

 

Theo đánh giá của ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công hiện còn không ít bất cập, làm cản trở việc triển khai các dự án dẫn đến hậu quả là nhiều dự án bị kéo dài tiến độ thực hiện, chất lượng không bảo đảm, vượt chi phí dự toán ban đầu, gây ô nhiễm môi trường, công trình xây xong không sử dụng được, tiêu cực trong quá trình đầu tư xây dựng làm cho dự án bị thất thoát, tham ô, lãng phí vốn đầu tư, hiệu quả thấp, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Về nguyên nhân của tình trạng trên, theo ông Phạm Văn Khánh là do công tác định hướng và điều tiết thị trường xây dựng yếu, gây bị động trong việc sử dụng các nguồn lực cũng như việc sử dụng các nguồn lực không hợp lý, nhiều quyết định đầu tư chưa chính xác. Thực tế cho thấy, nhiều gói thầu khi triển khai thi công không đủ nguồn lực đáp ứng tiến độ và chất lượng. 

                                                                                                

Trong khi đó, việc đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính lại chỉ thực hiện mang tính thủ tục, còn thực tế tất cả các dự án được lập, chưa có dự án nào có khuyến cáo thời điểm đầu tư để có hiệu quả cao nhất, một số dự án đề xuất các giải pháp thiết kế chưa gắn với việc phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và giải pháp công nghệ nên đã xảy ra bất cập trong thực hiện và khai thác dự án, đại diện Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

 

Ngoài ra, cơ chế huy động và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư công còn hạn chế, tình trạng phân bổ vốn đầu tư dàn trải, việc quản lý phân cấp còn nhiều bất cập, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chưa thường xuyên, liên tục, công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được coi trọng… là những nguyên nhân được nhiều chuyên gia thẳng thắn chỉ ra về thực trạng đầu tư công hiện nay.

 

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Xuân Tự cho rằng, tư duy ỷ lại vào đầu tư của ngân sách nhà nước còn rất nặng nề, các Bộ, địa phương ít chủ động, sáng tạo trong việc huy động các nguồn vốn khác như đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân để tham gia đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, việc hoạch định chính sách và ban hành các văn bản pháp luật đôi khi còn sai sót. Trong quá trình xây dựng chính sách, việc tham gia của các đối tượng còn thiếu chủ động và kết quả chưa cao nên chính sách pháp luật được ban hành trong một số trường hợp chưa phù hợp với thực tiễn.

 

Giải pháp khắc phục

 

Ông Phạm Văn Khánh nhận định, việc đưa ra các giải pháp đúng để khắc phục những bất cập trong quản lý dự án đầu tư công là yêu cầu rất cấp thiết hiện nay. Theo đó, về dài hạn, chúng ta cần nghiên cứu tổng thể, đánh giá toàn diện về hệ thống cơ chế chính sách, các công cụ quản lý, công tác hướng dẫn, kiểm tra… liên quan đến quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công; tăng cường hợp tác quốc tế để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm của các nước phát triển và những nước có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương tự như Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện và có được hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp.

                                                                                            

Đồng thuận với quan điểm trên, ông Nguyễn Xuân Tự cho biết, theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, sẽ có 2 luật điều chỉnh các vấn đề liên quan tới việc quản lý đầu tư công là: Luật Đầu tư công và Luật Quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Những kiến nghị nội dung của Luật Đầu tư công sẽ tập trung giải quyết các vấn đề: thống nhất về quan điểm, cách hiểu đầy đủ về đầu tư công, các khâu chủ yếu trong quá trình đầu tư công, từ đó xác định phạm vi, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công; hoàn thiện cơ chế quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư công từ cấp Trung ương đến cơ sở; nâng cao và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện, quản lý đầu tư công…

 

Ông Nguyễn Xuân Tự cũng cho biết, trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư công, các đối tượng thuộc sự điều chỉnh của Luật này nên chủ động tham gia ý kiến, đóng góp những thực tế thực hiện để nội dung Luật bám sát thực tiễn hơn, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Trần Tuyết

 

admin