Đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Để đảm bảo tiến độ phục vụ việc triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ
Đẩy nhanh tiến độ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Để đảm bảo tiến độ phục vụ việc triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư của Dự án như đề xuất của UBND Tỉnh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có tổng diện tích thu hồi phục vụ việc triển khai Dự án là 108,2ha, tập trung chủ yếu ở xã Bình Trị (100,4ha) và một phần diện tích ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (7,8ha); số lượng nhà cửa phải di dời là 341 hộ. Các hộ dân trong vùng quy hoạch Dự án chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị cho phép áp dụng chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định; tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập; đồng thời giao UBND Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ việc triển khai Dự án.

 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Do đó, việc sớm GPMB sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương này.

BK

ngocthanh