Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP

“Hoàn thiện tổ chức, hệ thống số liệu và rà soát từng dự án, tỷ lệ thu hút vốn đầu tư… để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Đẩy mạnh triển khai các dự án  đầu tư theo hình thức PPP

“Hoàn thiện tổ chức, hệ thống số liệu và rà soát từng dự án, tỷ lệ thu hút vốn đầu tư… để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)”. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP với các bộ, ngành, địa phương, diễn ra chiều ngày 30/6.

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, cần lựa chọn các dự án có quy mô lớn, thời gian triển khai dài để xây dựng "hình ảnh" thu hút đầu tư theo hình thức PPP với cộng đồng tổ chức tài chính, nhà đầu tư, tài trợ quốc tế. Trong ảnh là dự án Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (còn gọi là QL5B)

Tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, nhằm khuyến khích khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, trong quý I/2015, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định quan trọng là Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 2 Nghị định này được coi là khung pháp lý quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP của Việt Nam, được cộng đồng nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao. 

 

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đến nay việc ban hành các thông tư hướng dẫn chung và riêng cho từng lĩnh vực vẫn còn chậm. Nhiều ngành, địa phương cho rằng đây là vướng mắc làm cho nhiều dự án PPP "dậm chân tại chỗ". Bên cạnh đó, một số bộ, ngành cũng chưa hoàn thiện nhiệm vụ rà soát lại Danh mục dự án PPP, lựa chọn dự án để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Kiểm điểm cụ thể một số dự án điển hình như: dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dự án Nhà máy Xử lý nước thải An Nghiệp, dự án Đường liên cảng Nhơn Trạch, dự án Cấp nước nông thôn cho một số địa phương,... thì hầu hết đều đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và có những khó khăn nhất định về thủ tục, phân định trách nhiệm tài chính...

 

Trước tình hình này, tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP nhanh chóng có những biện pháp tổng thể, rà soát, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, chưa quan tâm đúng mức đối với việc triển khai mô hình đầu tư này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu, các ngành, địa phương liên quan phải có bộ phận chuyên trách, như mô hình cấp vụ của Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng và triển khai thời gian qua, bảo đảm năng lực chuyên môn của những cán bộ chuyên trách về PPP. “Các bộ, ngành cần chủ động xây dựng sớm để ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở Nghị định số 15/2015/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

 

Kết luận Cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, chậm nhất là đến cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo phải hình thành toàn bộ hệ thống số liệu của từng ngành, làm việc với các địa phương, triển khai các dự án để tổng hợp, có giải pháp đôn đốc, triển khai... theo yêu cầu đề ra. "Các bộ đăng ký 55 dự án, 36 địa phương đăng ký hơn 240 dự án,... Từ hồi đăng ký đã làm được bao nhiêu dự án rồi, ngồi kiểm điểm từng dự án để đẩy mạnh hơn nữa”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

 

Đồng ý với chủ trương triển khai một số dự án PPP tiên phong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, chúng ta cần lựa chọn các dự án có quy mô lớn, thời gian triển khai dài để xây dựng "hình ảnh" thu hút đầu tư theo hình thức PPP với cộng đồng tổ chức tài chính, nhà đầu tư, tài trợ quốc tế như đề xuất của Văn phòng nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xúc tiến nguồn vốn ODA để thành lập nguồn vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP.

 TH-CD

ngocthanh