Đấu thầu thuốc tập trung: Đã xác định tiêu chí lựa chọn thuốc

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc và các bên liên quan về Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng
Đấu thầu thuốc tập trung:  Đã xác định tiêu chí lựa chọn thuốc

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc và các bên liên quan về Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Dự kiến, ngày 15/11/2015 là thời hạn cuối cùng gửi góp ý để cơ quan soạn thảo tổng hợp, giải trình và tiếp thu hoàn thiện Dự thảo.

IMG

Mặt hàng thuốc được đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải bảo đảm có số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Ảnh: Tiên Giang

Quy định cụ thể về Danh mục thuốc đấu thầu

Theo Bộ Y tế, hiện nay, Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc đã cơ bản thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí xây dựng các danh mục theo đúng nhiệm vụ được giao tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Mặc dù vậy, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp dược đề nghị đưa các quy định về nguyên tắc và tiêu chí xây dựng các danh mục vào Dự thảo Thông tư, vì cho rằng như vậy mới bảo đảm sự công khai, minh bạch và thống nhất. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho biết, đa số ý kiến cho rằng không nên đưa nguyên tắc và tiêu chí vào Dự thảo Thông tư này, mà để Bộ Y tế ban hành dưới dạng Quyết định cá biệt và sẽ công bố công khai trên website.

Đối với Danh mục thuốc đấu thầu, có ý kiến của Công ty OPC cho rằng, không nên quy định cụ thể Danh mục thuốc đấu thầu mà chỉ trích dẫn các thông tư đã ban hành. Tuy nhiên, Hội đồng đã thống nhất là cần phải ban hành cụ thể Danh mục thuốc đấu thầu kèm theo Thông tư, trên cơ sở tổng hợp các danh mục từ các văn bản pháp luật hiện hành. Ngoài ra, quy định rõ đối với các thuốc chưa có tại Danh mục thuốc đấu thầu, các cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng cũng phải thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo Dự thảo lần thứ 14 Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá (tháng 10/2015), Danh mục thuốc đấu thầu bao gồm 1.094 thuốc/hoạt chất tân dược; 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu; 11 nhóm thuốc Đông y và thuốc từ dược liệu; 30 nhóm vị thuốc y học cổ truyền.

Trong Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, ở cấp quốc gia có 5 hoạt chất do đơn vị mua sắm tập trung thực hiện; 59 hoạt chất do các chương trình, dự án tự thực hiện. Còn đối với cấp địa phương, có 106 hoạt chất được đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung.

Đấu thầu tập trung theo lộ trình

Đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Hội đồng thống nhất là mặt hàng thuốc được đưa vào Danh mục phải bảo đảm đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Tiêu chí lựa chọn là thuốc thuộc các chương trình, dự án quốc gia hoặc đáp ứng các tiêu chí như: thuốc điều trị các bệnh không truyền nhiễm (NCD) thuộc các nhóm thuốc điều trị ung thu, tiểu đường, tim mạch, các bệnh về máu; thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị và số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước; thuốc có nhiều số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất; số lượng mặt hàng thuốc đưa vào Danh mục phải phù hợp với năng lực, khả năng tổ chức đấu thầu của đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Để bảo đảm tính khả thi, trước mắt sẽ lựa chọn 5 mặt hàng thuộc nhóm ung thư có giá trị sử dụng lớn để triển khai trong giai đoạn đầu. Trên cơ sở triển khai thực tế, Hội đồng sẽ rút kinh nghiệm và mở rộng danh mục các mặt hàng.

Ở cấp địa phương, Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa chất Nam Linh đề nghị cho phép các địa phương đấu thầu bổ sung các thuốc có hàm lượng khác với hàm lượng trong Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia hoặc Danh mục thuốc đàm phán giá. Ý kiến này đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu đưa vào Dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, về nguyên tắc, các mặt hàng thuốc đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu chí lựa chọn là thuốc phải thuộc danh mục thuốc thiết yếu, thuốc có nhiều số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất; thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị và số lượng ở các cơ sở y tế tuyến thành phố; thuốc được sử dụng ở nhiều cơ sở, tuyến điều trị tại địa phương.

 Trần Nam

ngocthanh