Đấu thầu rộng rãi 4 gói thuộc Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Thuận

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Thuận dự kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 10 trong số 18 gói thầu thuộc Dự án Trụ sở làm việc KBNN Bình Thuận trong năm 2017.

Có 4 gói thầu sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi là: Hệ thống chữa cháy khí và hệ thống CC vách tường, máy bơm chữa cháy; Hệ thống điều hòa không khí; Thang máy, thang tải tiền; Bàn ghế hội trường và làm việc, hệ thống rèm cửa. 6 gói thầu còn lại thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Dự án Trụ sở làm việc KBNN Bình Thuận có tổng mức đầu tư được phê duyệt là gần 78 tỷ đồng. Dự án sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển.            

Lê Xuân