Đấu thầu quốc tế gói thầu mua cáp ngầm tại Cát Lái - Tân Cảng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM cho biết, sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế Gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-G01: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 220kV và phụ kiện (đoạn tuyến G3A - trạm biến áp Tân Cảng) thuộc Dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu sẽ bắt đầu vào ngày 15/3 và kéo dài trong khoảng 1 tháng. Gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-G01 có giá là 14.865.963 USD. Gói thầu có sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đến nay, Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM đã lựa chọn được nhà thầu cho 2 gói thầu của Dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng.                

Minh Thông