Đấu thầu quốc tế dự án hệ thống vé điện tử xe buýt

(BĐT) - Dự án Đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TP.HCM theo hình thức PPP (hợp đồng BOO) dự kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư vào khoảng đầu tháng 9 tới. 

Thông tin này do đại diện Phòng Kế hoạch - Đầu tư của Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM – bên mời thầu Dự án, cho biết ngày 12/8.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt, Dự án sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế, tổng mức đầu tư là hơn 278,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 15 năm. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư ghi trong Kế hoạch là quý II và quý III/2016.

Được biết, dự án này do Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đề xuất.

Nguyệt Minh