Đấu thầu nâng cấp Tỉnh lộ 421 tiết kiệm hơn 2,8 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 421 đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ (BQLDA – Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 421 đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội) (Gói thầu số 1). 
Các công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh lộ luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu. Ảnh: Nhã Chi
Các công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh lộ luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu. Ảnh: Nhã Chi

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quảng cáo Hoài An - Công ty Giao thông Long Thành - Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Thăng Long. Gói thầu số 1 có giá gói thầu là 102.998 triệu đồng.

Theo Bên mời thầu, có 5 nhà thầu mua HSMT Gói thầu số 1 nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có 3 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng, Công ty CP Thái Phong, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quảng cáo Hoài An - Công ty Giao thông Long Thành - Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Thăng Long.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), Bên mời thầu đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng bổ sung, làm rõ một số tài liệu liên quan đến bản kê khai không có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; bảng kê công trình tương tự; bổ sung tài liệu chứng minh có các tài sản, có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam…

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật,  bên mời thầu đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sông Hồng bổ sung tài liệu chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao
Đối với nhà thầu là Công ty CP Thái Phong, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ các tài liệu chứng minh có các tài sản, có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu, tài liệu chứng minh quy mô, biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng công việc hoàn thành hoặc biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng hoặc các tài liệu chứng minh có tính pháp lý tương đương khác của hợp đồng tương tự…

Song, các nhà thầu này không làm rõ và bổ sung những tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu. Như vậy, chỉ có mỗi Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quảng cáo Hoài An - Công ty Giao thông Long Thành - Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Thăng Long vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

Gói thầu số 1 được thực hiện theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, nên Liên danh nhà thầu nêu trên đã được mở hồ sơ đề xuất tài chính. UBND huyện Phúc Thọ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 với giá trúng thầu là hơn 100.170 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng được Liên danh nhà thầu đưa ra trong hồ sơ dự thầu là 600 ngày (sớm hơn 30 ngày so với kế hoạch dự án được phê duyệt).     

Trần Kiên