Đấu thầu lại gói thầu mua than hơn nghìn tỷ cho Nhiệt điện Duyên Hải 3

(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 vừa thông báo tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 08 Mua than phục vụ chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 13 giờ 30 ngày 9/3/2018 đến 13 giờ 30 ngày 20/4/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 ngày. Trong lần đầu tổ chức đấu thầu, mặc dù có tới 5 nhà thầu tham gia nhưng BQLDA vẫn không chọn được nhà thầu nào, bởi hồ sơ dự thầu của 5 nhà thầu đều không hợp lệ.

 

Ngọc Minh