Đấu thầu hạn chế lựa chọn nhà máy đóng tàu phục vụ điều tra, nghiên cứu biển

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản cho ý kiến về việc thực hiện dự án Đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển. Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đấu thầu hạn chế lựa chọn nhà máy đóng tàu phục vụ điều tra, nghiên cứu biển

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản cho ý kiến về việc thực hiện dự án Đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển. Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án lựa chọn nhà máy đóng tàu theo hình thức đấu thầu hạn chế trong số các nhà máy đóng tàu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; đồng thời, kéo dài thời gian thanh toán số kinh phí ứng trước (200 tỷ đồng) để thực hiện Dự án.

 

Về việc bố trí vốn thực hiện Dự án, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí vốn thực hiện Dự án. Các đơn vị này cũng được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án.

 

Trước đó, dự án Đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thực hiện tại Công văn số 2845/VPCP-KTN ngày 25/4/2012.

 H.B

ngocthanh