Đấu thầu 9.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc

(BĐT) - Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, ngày 1/2/2016 sẽ tổ chức 3 phiên đấu thầu tín phiếu kho bạc với tổng trị giá là 9.000 tỷ đồng, trong đó mỗi phiên là 3.000 tỷ đồng.
Đấu thầu 9.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc

Cụ thể, phiên thứ nhất có kỳ hạn 13 tuần và ngày đến hạn thanh toán tín phiếu là 3/5/2016.

Phiên thứ hai có kỳ hạn 26 tuần và ngày đến hạn thanh toán tín phiếu là 2/8/2016.

Phiên thứ ba có kỳ hạn 39 tuần và ngày đến hạn thanh toán tín phiếu là 1/11/2016.

Hình thức đấu thầu của cả ba phiên đấu thầu tín phiếu này là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Khối lượng tín phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng gọi thầu. Tín phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ.

Thanh Tú

Tin liên quan