Đấu 3 gói, giảm giá trên 82 tỷ đồng

(BĐT) - 3 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2016 - 2017 cho các cơ sở y tế công lập thuộc ngành y tế Hải Phòng vừa được Sở Y tế Hải Phòng công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. 
Ảnh minh họa. Ảnh Internet
Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Cụ thể, đó là Gói thầu số 1: Thuốc theo tên Generic; Gói thầu số 2: Thuốc theo tên Generic Biệt dược, Gói thầu số 3: Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Tổng giá gói thầu của 3 gói thầu này lên đến trên 443 tỷ đồng, qua đấu thầu đã giảm được khoảng 82,2 tỷ đồng. 

Theo đó, Gói thầu số 1 có giá gói thầu là 348.875.843.043 đồng; đã có 47 nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu 275.002.182.173 đồng. Mức giảm giá qua đấu thầu của gói này đạt khoảng 73,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trên 21% so với giá gói thầu. 

Gói thầu số 2 có giá gói thầu là 65.809.043.170 đồng; 5 nhà thầu trúng thầu gói thầu với tổng giá trúng thầu là 57.756.263.681 đồng, giảm khoảng 8,1 tỷ đồng so với giá gói thầu. Gói thầu số 3 có giá gói thầu là 28.421.283.110; 9 nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu là 28.098.173.110 đồng, giảm được khoảng 323 triệu đồng.

3 gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác. Cả 3 gói thầu đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, các nhà thầu chào thầu và trúng thầu theo từng lô.

Nguyệt Minh