Đại học Công nghiệp TP.HCM mở gói thầu bị “tố”

(BĐT) - Sáng ngày 27/10/2016, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (bên mời thầu) đã tiến hành đóng/mở thầu Gói thầu "Sổ tay năm 2017" – gói thầu trước đó bị phản ánh là bên mời thầu gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC).
Theo Bên mời thầu, Nhà trường đã chuẩn bị đủ HSYC nhưng từ ngày 22 - 26/10 không thấy Công ty CP In tài chính đến nhận hồ sơ. Ảnh: NC st
Theo Bên mời thầu, Nhà trường đã chuẩn bị đủ HSYC nhưng từ ngày 22 - 26/10 không thấy Công ty CP In tài chính đến nhận hồ sơ. Ảnh: NC st

Gói thầu trên thuộc Dự án Mua sắm và sửa chữa tài sản cố định phục vụ công tác đào tạo năm 2016 của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Ngày 26/10 – 1 ngày trước thời điểm đóng/mở thầu gói thầu trên, Báo Đấu thầu có nhận được phản ánh của Chi nhánh Công ty CP In tài chính tại TP.HCM liên quan đến việc trong quá trình phát hành HSYC gói thầu trên (từ ngày 20 -27/10/2016), Chi nhánh Công ty CP In tài chính đã liên hệ với Bên mời thầu nhiều lần để hỏi mua HSYC nhưng cán bộ Phòng Kế hoạch - Vật tư gây khó khăn, hẹn rất nhiều lần nhưng vẫn không bán hồ sơ, làm tốn rất nhiều thời gian liên hệ và đi lại của cán bộ Công ty.

Giải trình nội dung phản ánh của nhà thầu, ông Phan Hồng Hải, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư thuộc Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết, HSYC gói thầu trên được phát hành miễn phí, trong thời gian phát hành HSYC, Nhà trường đã phát hành được 10 bộ hồ sơ nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX). Sáng ngày 20/10/2016 – ngày đầu tiên phát hành HSYC thì có nhiều nhà thầu đến Nhà trường để lấy HSYC. Sau đó, nhân viên của Chi nhánh Công ty CP In tài chính đến yêu cầu phát HSYC thì Nhà trường đã phát hết HSYC đã chuẩn bị sẵn trước đó. Vì vậy, cán bộ của Phòng Kế hoạch - Vật tư có trả lời với nhân viên của Chi nhánh Công ty CP In tài chính là đợi Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư và Hiệu trưởng Nhà trường đi công tác về ngày 22/10/2016 ký bổ sung HSYC để tiếp tục phát hành. Từ ngày 22/10 đến hết ngày 26/10, Trường đã chuẩn bị đầy đủ HSYC để phát cho các nhà thầu nhưng không thấy Công ty CP In tài chính cử người đến lấy hồ sơ.

Theo nội dung Biên bản mở thầu, 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất gồm: Công ty TNHH LTH Media, Công ty TNHH Đại Bảo Xuân, Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Biển Vàng A.D.E.F. Giá dự thầu của 3 nhà thầu trên lần lượt là hơn 734 triệu đồng, gần 690 triệu đồng và gần 707 triệu đồng, không nhà thầu nào có thư giảm giá.               

Tuấn Dũng