Đã giảm bớt thủ tục không cần thiết trong đấu thầu

Đánh giá trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đắk Lắk nhấn mạnh tại Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ KH&ĐT.
Đã giảm bớt thủ tục  không cần thiết trong đấu thầu

Đánh giá trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đắk Lắk nhấn mạnh tại Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ KH&ĐT.

IMG

Các chủ đầu tư và nhà thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã từng bước chấp hành tốt hơn những quy định trong Luật Đấu thầu, không còn nhiều sai sót như trước

Ảnh: Nhã Chi

Theo Sở KH&ĐT Đắk Lắk, hệ thống pháp luật về đấu thầu ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt là phân cấp mạnh hơn; đã chi tiết hóa những nội dung cụ thể để giảm bớt những thủ tục không cần thiết trong đấu thầu. Nhờ đó, trách nhiệm cũng như năng lực của người làm công tác đấu thầu đã được nâng cao, góp phần tăng tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu. Tại tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2014 các chủ đầu tư và nhà thầu đã chấp hành tốt hơn những quy định trong Luật Đấu thầu, không còn nhiều sai sót như trước; các cấp, ngành trong Tỉnh cũng quan tâm thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn…

 

Sở KH&ĐT Đắk Lắk cũng cho biết, trong năm 2014, công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng, các dự án, chương trình mua sắm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh đã cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu được thực hiện theo quy định. Các gói thầu đều có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp quyết định đầu tư phê duyệt trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Các dự án được Nhà nước giao vốn cho các gói thầu bảo đảm theo quy định để tiến hành đấu thầu, không có gói thầu nào không được phân khai vốn hoặc phân khai ít hơn quy định nhưng vẫn đấu thầu. Việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu cơ bản tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt…

 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở KH&ĐT Đắk Lắk cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Công tác lựa chọn nhà thầu vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót”. Đơn cử như tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu còn thấp, không hiệu quả về mặt kinh tế. Kết quả kiểm tra, thanh tra công tác đấu thầu năm 2014 tại Sở Y tế Đắk Lắk và huyện Ea Súp ghi nhận, nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, ít hơn 0,2%. Đặc biệt, gói thầu xây lắp Trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo chỉ tiết kiệm được 0,07%, không bù đắp được chi phí cho công tác lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu chỉ định thầu không có tiết kiệm. Sở KH&ĐT Đắk Lắk cũng đánh giá, chất lượng lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu chưa cao. HSMT một số gói thầu còn có nội dung chưa phù hợp như: không đưa ra quy định về ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam theo Chỉ thị số 494/2010/CT-TTg; quy định thiếu nhất quán giữa các nội dung...

 

Để bảo đảm thực thi pháp luật về đấu thầu hiệu quả, Sở KH&ĐT Đắk Lắk kiến nghị, các đơn vị cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác đấu thầu nhằm xây dựng đội ngũ am hiểu sâu về pháp luật đấu thầu; tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác đấu thầu; khắc phục tình trạng đề nghị chỉ định thầu tràn lan, không thực hiện theo tinh thần đã phân cấp. Đặc biệt, Sở KH&ĐT Đắk Lắk yêu cầu: “Trong trường hợp các gói thầu đủ điều kiện áp dụng chỉ định thầu nhưng vẫn có thể tổ chức đấu thầu thì khuyến khích các đơn vị áp dụng đấu thầu rộng rãi để có cơ hội lựa chọn được các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm cũng như mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao cho ngân sách nhà nước”.

 T. Hiếu

 

ngocthanh