Cục Quản lý đấu thầu hoàn thành khối lượng lớn công việc

(BĐT) - Sáng ngày 22/12, Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phổ biến chương trình công tác năm 2018.
Cục Quản lý đấu thầu đã ban hành 86 văn bản trả lời, hướng dẫn xử lý kiến nghị trong đấu thầu trong năm 2017. Ảnh: Nhã Chi
Cục Quản lý đấu thầu đã ban hành 86 văn bản trả lời, hướng dẫn xử lý kiến nghị trong đấu thầu trong năm 2017. Ảnh: Nhã Chi

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục QLĐT đánh giá, trong năm 2017, Cục QLĐT đã nỗ lực tối đa và hoàn thành một khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã ban hành hơn 1.000 văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức PPP; ban hành 86 văn bản trả lời, hướng dẫn xử lý kiến nghị trong đấu thầu… Bên cạnh đó, Cục đã xây dựng được danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đấu thầu và công bố 28 TTHC trong lĩnh vực này; ban hành 22 văn bản thẩm định theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; đồng thời, trả lời các bộ, ngành, địa phương… về các vấn đề có liên quan đến đấu thầu.

Cũng trong năm 2017, Cục QLĐT đã chủ trì thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại các tỉnh Ninh Thuận, Lai Châu, Đà Nẵng, Tiền Giang và Bắc Kạn.

Đặc biệt, những nội dung lớn liên quan đến công tác đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên cả nước như: báo cáo đề xuất phạm vi và định hướng về lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn theo hình thức PPP; báo cáo tổng hợp nghĩa vụ pháp lý trong hợp đồng dự án PPP… đã được Cục theo dõi, đánh giá, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bích Thảo