Công ty Xây dựng và thương mại Thăng Long trúng cùng lúc 2 gói thầu

(BĐT) - Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau vừa thông báo trao hợp đồng cho các nhà thầu trúng thầu 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Cà Mau.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu trúng thầu gói xây lắp số 22: Nâng cấp đê chống tràn kết hợp lộ giao thông nông thôn bằng bê tông cốt thép xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Minh Phát - Công ty CP XD&TM Thăng Long, giá đề nghị trao thầu là hơn 2.872 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Bên mời thầu cho biết, giá đề nghị trao hợp đồng cũng là giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu, đồng thời là giá đánh giá của nhà thầu này. Tại Lễ mở thầu gói thầu số 22, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Minh Phát - Công ty CP XD&TM Thăng Long đã đưa ra giá dự thầu gần 3.573 triệu đồng, sau đó nhà thầu giảm giá 19,6% nên giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu này chỉ còn hơn 2.872 triệu đồng.

Bên mời thầu cho biết, Liên danh Công ty TNHH Nam Khánh - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Quang Thịnh là nhà thầu trúng thầu gói xây lắp số 23: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi Vùng 6, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau với giá đề trị trao hợp đồng là gần 4.486 triệu đồng. Đây cũng là giá dự thầu của nhà thầu này tại Lễ mở thầu, nhà thầu không có thư giảm giá và Bên mời thầu cũng thống nhất đây là giá đánh giá của nhà thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng gói xây lắp số 23 là 8 tháng (240 ngày).

Nhà thầu trúng thầu gói thầu số 25: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi Vùng 8, xã Mỹ Hòa, huyện Cái Nước là Công ty CP Xây dựng Hòa Dương với giá đề nghị hơn 4.120 triệu đồng. Đây là nhà thầu duy nhất trong 3 nhà thầu nộp HSDT của gói thầu này đưa ra  mức giảm giá gần 828 triệu đồng, trước đó, giá dự thầu của nhà thầu này là hơn 4.138 triệu đồng, giá trị bổ sung của gói thầu gần 810 triệu đồng và giá đánh giá là hơn 4.120 triệu đồng.

Và hợp đồng xây lắp gói thầu số 26: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi Vùng 9, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau được trao cho nhà thầu Công ty CP XD&TM Thăng Long, với giá đề nghị gần 3.142 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày. Được biết, tại Lễ mở thầu, giá dự thầu của nhà thầu này là gần 3.291 triệu đồng, nhà thầu không có thư giảm giá nhưng giá đánh giá của Bên mời thầu đối với nhà thầu này gần 3.142 triệu đồng.

Như vậy, tại 4 gói thầu xây lắp do Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau làm Bên mời thầu, nhà thầu Công ty CP XD&TM Thăng Long đã trúng 2 gói thầu (trúng gói thầu số 22 với tư cách là nhà thầu liên danh và trúng gói thầu số 26 với tư cách là nhà thầu độc lập).

Tuấn Dũng