Công tác thanh, kiểm tra trong đấu thầu được Bộ TN&MT đặt lên hàng đầu

Thời gian qua, công tác quản lý đấu thầu đã được nhiều bộ, ngành triển khai có hiệu quả và tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
Công tác thanh, kiểm tra trong đấu thầu  được Bộ TN&MT đặt lên hàng đầu

Thời gian qua, công tác quản lý đấu thầu đã được nhiều bộ, ngành triển khai có hiệu quả và tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và một số văn bản hướng dẫn khác. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Chu Phạm Ngọc Hiển về công tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực TN&MT thời gian qua.

IMG

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phóng viên (PV): Thưa ông, tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và phân cấp trong đấu thầu kể từ khi Luật Đấu thầu 2013 được ban hành đã được Bộ TN&MT thực hiện như thế nào?

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển: Thực hiện các quy định, chính sách pháp luật về đấu thầu, kể từ khi Luật Đấu thầu 2013 ban hành, Bộ TN&MT đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về đấu thầu, tuân thủ kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; đồng thời nâng cao trách nhiệm chuyên môn, nghiên cứu các chính sách về đấu thầu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu. Bên cạnh đó, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT cũng có văn bản đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư chủ động đăng ký tham gia các khoá đào tạo, nghiên cứu các quy định để thực hiện đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, việc triển khai đấu thầu qua mạng hiện chưa được phổ biến.

 

Về phân cấp trong đấu thầu, Bộ TN&MT ngoài việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu và xử lý một số tình huống trong đấu thầu, các công việc còn lại liên quan đến đấu thầu hầu hết được phân cấp cho chủ đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều chủ đầu tư còn lúng túng do đội ngũ các nhà thầu tư vấn đấu thầu còn yếu; có tình trạng phụ thuộc vào chủ đầu tư.

 

PV: Ông đánh giá thế nào về năng lực đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu của Bộ TN&MT?

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển: Tôi cho rằng, hầu hết các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu ở các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đều có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. Tại đơn vị, cán bộ làm công tác đấu thầu đều có chuyên môn, một số cán bộ đã có nhiều kinh nghiệm và năng lực; một số gói thầu có tính chất và quy mô đơn giản như mua sắm các thiết bị thông dụng trên thị trường, thiết bị chuyên ngành, gói thầu quy mô nhỏ, các đơn vị đều có thể tự thực hiện. Nhiều gói thầu lớn, phức tạp, các chủ đầu tư thường tham khảo, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để được hướng dẫn. Cùng với đó, các đơn vị, chủ đầu tư thuộc Bộ TN&MT đã chủ động đăng ký với Cục Quản lý đầu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng bởi đây đang là lĩnh vực mới.

 

PV: Xin ông cho biết thêm về công tác thanh, kiểm tra trong đấu thầu của Bộ TN&MT?

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển: Trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT không có trường hợp nào vi phạm pháp luật về đấu thầu. Một số kiến nghị của các nhà thầu đã được các đơn vị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đấu thầu là lĩnh vực quan trọng của đất nước, nhằm triển khai có hiệu quả công tác đấu thầu với phương châm công khai, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong đấu thầu được Bộ TN&MT đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT sẽ rà soát quá trình thực hiện đấu thầu tại các đơn vị do Bộ quản lý, có biện pháp khắc phục kịp thời và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu về các vấn đề phát sinh (nếu có).

PV: Xin cảm ơn ông !

Ngô Trần (thực hiện)

ngocthanh