Công tác đấu thầu của Bộ Quốc phòng năm 2014 có nhiều chuyển biến rõ rệt

Bộ Quốc phòng đánh giá, năm 2014, công tác đấu thầu của Bộ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt so với các năm trước, trình độ nghiệp vụ đấu thầu và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu của các đơn vị, chủ đầu tư
Công tác đấu thầu của Bộ Quốc phòng năm 2014 có nhiều chuyển biến rõ rệt

Bộ Quốc phòng đánh giá, năm 2014, công tác đấu thầu của Bộ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt so với các năm trước, trình độ nghiệp vụ đấu thầu và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu của các đơn vị, chủ đầu tư đã được nâng cao. Hiệu quả kinh tế thông qua đấu thầu đã giúp tiết kiệm ngân sách trong đầu tư, mua sắm, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển quân đội. 

IMG

Bộ Quốc phòng đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu

 Ảnh: N.C

Theo Báo cáo công tác đấu thầu năm 2014 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu đã được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm sâu sát, nhiều đơn vị đã đưa nội dung chấp hành pháp luật về đấu thầu trong thực hiện dự án đầu tư, mua sắm vào Nghị quyết lãnh đạo, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về đấu thầu đi vào nề nếp, đảm bảo được tính công khai, minh bạch, hiệu quả.

 

Điểm sáng đầu tiên đó là Bộ Quốc phòng đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu. Quá trình thẩm định các dự án đầu tư, Bộ Quốc phòng đều yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư sử dụng vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được. Các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên cập nhật Danh mục hàng hóa, vật tư trong nước đã sản xuất được để chủ động đưa vào danh mục cần mua sắm của dự án ngay từ khâu thẩm định dự án để hạn chế việc nhập khẩu các loại hàng hóa, vật tư do nước ngoài sản xuất, trừ các loại hàng hóa, vật tư trong nước chưa sản xuất được. Nhiều trang thiết bị, vật tư, hàng hóa phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng và trong công tác bảo đảm hậu cần toàn quân đã được các nhà máy, doanh nghiệp, các đơn vị trong quân đội sản xuất. 

Tổng số gói thầu đã được các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức đấu thầu trong năm 2014 là 6.740 gói. Tổng giá trị gói thầu là 43.952.307 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu là 39.550,046 tỷ đồng. Qua lựa chọn nhà thầu đã giảm được 4.402,261 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,02%.

Trong đó, đấu thầu rộng rãi quốc tế là hình thức lựa chọn nhà thầu đưa đến tỷ lệ tiết kiệm cao nhất (23,14%). Chỉ với 40 gói thầu thực hiện theo hình thức này, với tổng giá trị gói thầu 13.407,592 tỷ đồng, đã giúp giảm được 3.102,443 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu là 10.305,149 tỷ đồng).

Về việc thực hiện các quy trình tổ chức, lựa chọn nhà thầu, Bộ Quốc phòng cho biết, việc lập và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sát với khả năng bảo đảm vốn thanh toán, góp phần hạn chế tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án, giảm tình trạng nợ đọng. 

 

Các đơn vị, chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự các bước tổ chức và thời gian trong đấu thầu; việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chặt chẽ. Nhiều báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu rất chi tiết, đúng mẫu và nội dung quy định, phù hợp với tính chất, nội dung công việc của gói thầu, đảm bảo được tính khách quan, minh bạch, góp phần lựa chọn được nhà thầu có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện tốt gói thầu. Đồng thời, do thực hiện phân cấp theo đúng thẩm quyền nên thời gian lựa chọn nhà thầu đã được rút ngắn, tạo sự chủ động cao cho các chủ đầu tư, giảm bớt thủ tục hành chính ở cấp Bộ. 

 

Một kết quả đáng ghi nhận nữa là công tác quản lý sau đấu thầu, đặc biệt là công tác quản lý thực hiện hợp đồng của các đơn vị thuộc Bộ, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với các hợp đồng có thời gian thực hiện ngắn, đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán đều thống nhất áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói để hạn chế điều chỉnh, đã giúp cho quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu chặt chẽ hơn. Đa số các gói thầu đều thực hiện đúng hợp đồng đã ký, đảm bảo về tiến độ. Quá trình thực hiện hợp đồng trong năm 2014 không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. 

 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra một số hạn chế của công tác đấu thầu trong năm 2014 tại các đơn vị thuộc Bộ. Ở một số gói thầu, nội dung trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó phần thuyết minh về nội dung của từng gói thầu hoặc cả kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn sơ sài, không theo tiến độ và kế hoạch vốn được phân bổ. Việc phân chia gói thầu chưa căn cứ vào tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và quy mô triển khai. Thiết kế kỹ thuật - dự toán triển khai chậm, nên giá gói thầu hầu hết còn tạm tính, công tác thẩm định giá gói thầu còn bất cập, thiếu cơ sở pháp lý, đặc biệt đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị… 

Việt Thắng

ngocthanh