Còn một số tồn tại trong công tác lựa chọn nhà thầu tại Bộ Ngoại giao

Công tác lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu (HSMT), chấm thầu của một số gói thầu vẫn còn gặp phải khó khăn, lúng túng; hồ sơ một số gói thầu còn chưa lưu kèm các số báo có đăng thông tin trong hồ sơ đấu thầu theo quy định tại Thông tư
Còn một số tồn tại trong công tác lựa chọn nhà thầu tại Bộ Ngoại giao

Công tác lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu (HSMT), chấm thầu của một số gói thầu vẫn còn gặp phải khó khăn, lúng túng; hồ sơ một số gói thầu còn chưa lưu kèm các số báo có đăng thông tin trong hồ sơ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-TC… Đó là một số tồn tại trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được Bộ Ngoại giao cho biết tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

 

Theo Bộ Ngoại giao, quán triệt thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động, kịp thời phổ biến và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu trong công tác đầu tư phát triển, mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên như: tuân thủ quy trình lựa chọn nhà thầu; thực hiện nghiêm túc quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và đánh giá HSMT… Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu của đơn vị, năm qua, Bộ Ngoại giao đã cử 17 cán bộ đi học lớp nghiệp vụ đấu thầu, 4 cán bộ tham dự lớp đấu thầu nâng cao, 6 cán bộ đi học lớp thẩm định và 5 cán bộ đi học lớp nghiệp vụ chuyên sâu. Bộ cũng phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT tổ chức lớp phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và việc thực hiện Luật cho các cán bộ trong nước; đồng thời chủ động tổ chức các buổi họp, phổ biến, trao đổi cũng như rút kinh nghiệm trong hoạt động này.

 

Đối với tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Ngoại giao cho hay, Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các ban quản lý dự án phải nghiêm túc thực hiện, trong đó có cả những gói thầu xây lắp, tư vấn, mua sắm thiết bị cho dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài…

IMG

Bên cạnh những kết quả trên, Bộ Ngoại giao còn thẳng thắn nêu ra một số hạn chế trong quá trình lựa chọn nhà thầu như: cán bộ đấu thầu còn thiếu kinh nghiệm; công tác đàm phán, thương thảo hợp đồng còn có chỗ chưa rà soát thật kỹ; công tác giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đôi lúc có sai sót, phải điều chỉnh, hoàn thiện số liệu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị bổ sung, sửa chữa những sai sót, tồn tại để đảm bảo hiệu quả trong đấu thầu.

 T.Hiếu

ngocthanh