“Chưa có sai phạm về sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu”

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định như vậy tại báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2015.
“Chưa có sai phạm về sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu”

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định như vậy tại báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2015.

Theo Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, từ năm 2010 đến tháng 6/2015, Tỉnh đã tổ chức 273 cuộc thanh tra, trong đó có 180 cuộc do thanh tra cấp sở, ngành thực hiện và 85 cuộc do thanh tra cấp huyện thực hiện. Qua thanh tra, chưa phát hiện các sai phạm về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước, giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu được sử dụng là 808,975/1.764,836 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá hợp đồng. Vật tư, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu cung cấp cho gói thầu thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa và xây lắp, không có lĩnh vực EPC/hỗn hợp.

Về việc một số gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước phải sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu, Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh lý giải là do vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực mua sắm thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất xét nghiệm, thiết bị có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ. 

Hoa -Thủy

ngocthanh