Chủ động giám sát tư vấn đấu thầu

(BĐT) - Để công tác đấu thầu đạt hiệu quả cao, ngay từ phía “gốc” là các chủ đầu tư, bên mời thầu luôn cần ý thức trang bị và nâng cao kiến thức pháp luật về đấu thầu và các quy định liên quan; thực hiện đúng quy trình, công khai thông tin đấu thầu…
Việc lựa chọn thành công nhà thầu cho nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ việc mở rộng quy mô đào tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy học của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Việc lựa chọn thành công nhà thầu cho nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ việc mở rộng quy mô đào tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy học của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Cứ phải thật công khai

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực y tế, Trường  Cao đẳng Y tế Hà Đông luôn ý thức rằng phải làm thực sự có hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm trang thiết dạy và học. Muốn làm được điều này, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ, các quy trình, thủ tục trong tất cả giai đoạn đấu thầu cần được làm đúng, đủ từ xây dựng kế hoạch mua sắm, thẩm định giá gói thầu, thuê đơn vị tư vấn, ban hành các quyết định pháp lý thành lập các Tổ liên quan, đăng tải thông tin về đấu thầu, tạo điều kiện để nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT)...

Đặc biệt, TS. Nguyễn Thị Thịnh nhấn mạnh: Cần công khai tất cả những quy trình trên, để không chỉ các nhà thầu dự thầu, mà tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm đến gói thầu cũng có thể tiếp cận được thông tin một cách đầy đủ, toàn diện.

Từ nhiều năm nay, khi đến thời điểm mở thầu các gói thầu do Trường làm chủ đầu tư, bên mời thầu, TS. Nguyễn Thị Thịnh cho biết, Lãnh đạo Nhà trường luôn yêu cầu phải tổ chức nghiêm chỉnh, có đủ đại diện các Phòng, Ban liên quan đến gói thầu tham dự. Trong đó, không thể thiếu Ban Thanh tra nhân dân của Trường và một số phóng viên, nhà báo.

TS. Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ, Nhà trường không né tránh và không “ngại”  báo chí như nhiều đơn vị khác, mà chủ động mời các nhà báo đến giám sát, đưa tin… để giúp truyền thông một cách rộng rãi về công tác đấu thầu của Trường.

Giám sát cả tư vấn

Bằng việc tập trung nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, thông qua công tác đấu thầu đã giúp phát huy cao độ hiệu quả dạy và học của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Theo thống kê của Ban Tư vấn hướng nghiệp của Trường, khoảng 90% sinh viên Cao đẳng Y tế Hà Đông  tốt nghiệp được trang bị đủ kiến thức và có việc làm đúng chuyên ngành.
Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được UBND TP. Hà Nội giao và từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, từ năm 2010, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tiến hành lựa chọn nhà thầu cho nhiều gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ việc mở rộng quy mô đào tạo.

Với quy mô đào tạo hiện nay trên 5.000 học sinh, sinh viên, nhu cầu về đầu tư mua sắm trang thiết bị là khá lớn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học một cách kịp thời. Tuy vậy, việc đảm bảo thực hiện các bước về đấu thầu theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước cũng là khó khăn, áp lực với Trường.

Từ  năm 2014 đến năm 2015, Trường đã thực hiện thành công việc lựa chọn nhà thầu của 04 gói thầu mua sắm mô hình, máy móc thiết bị cho các phòng thực hành. Năm 2016, Trường lựa chọn được các nhà thầu cho 03 gói thầu mua sắm máy móc thiết bị và hóa chất phục vụ cho sinh viên học thực hành.

Trong quá trình đấu thầu mua sắm các trang thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tiến hành lựa chọn cẩn trọng các đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực, thương hiệu và phối hợp tốt với các đơn vị này.

Tuy nhiên, với quan điểm không “phó mặc” tất cả cho các đơn vị tư vấn, TS. Nguyễn Thị Thịnh cho biết: Nhà trường luôn đưa ra yêu cầu khắt khe về trình độ chuyên môn với những cán bộ làm công tác tài chính, đấu thầu của Trường. Đội ngũ tư vấn, giám sát công tác đấu thầu của Nhà trường luôn được thường xuyên yêu cầu tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, đấu thầu... Đồng thời, đảm bảo có đầy đủ chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu.

Chia sẻ thêm về việc giám sát để đảm bảo chất lượng của công tác đấu thầu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Lê Thị Thu Trang nhấn mạnh: “Phải đảm bảo việc kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của tổ chức tư vấn đấu thầu, nhất là trong các tiêu chí xây dựng HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, cần kiểm tra chặt chẽ về chất lượng các mô hình, trang thiết bị… được cung cấp sau đấu thầu’’.

Thực tiễn trên cho thấy, chỉ như vậy mới có thể “ép” đơn vị tư vấn làm việc một cách hiệu quả nhất. Nhưng để làm được điều đó, chính cán bộ giám sát của chủ đầu tư phải có năng lực, trách nhiệm với nghề và nhiệm vụ được giao. Đây không chỉ là kinh nghiệm của một đơn vị không chuyên về hoạt động quản lý dự án, như ở một trường học, mà còn là yêu cầu với nhiều đơn vị khác khi thực hiện công tác đấu thầu.

Bích Khánh