Chọn thầu Dự án tuyển quặng mỏ Đông Pao, Lai Châu

(BĐT) - Từ nay đến năm 2018, Công ty CP Đất hiếm Lai Châu sẽ tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phần mỏ tuyển.

Dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 764,952 tỷ đồng, gồm 14 gói thầu. Nguồn vốn sử dụng rất đa dạng, tùy thuộc vào từng gói thầu, trong đó có vốn góp của các cổ đông, vốn vay ngân hàng thương mại... Về hình thức lựa chọn nhà thầu, có 6 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 4 gói thầu chỉ định thầu và 4 gói thầu được chào hàng cạnh tranh.

Trong đó, quý II - III/2017 sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu, bao gồm: Thi công tuyến đường từ nhà máy tuyển số 1 đến thân quặng F3 và san gạt bãi xúc đầu tiên thân quặng F3; Cung cấp thiết bị trắc địa; Giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây lắp nhà máy tuyển số 1 và các công trình phụ trợ; Giám sát thi công tuyến đường từ nhà máy tuyển số 1 đến thân quặng F3 và san gạt bãi xúc đầu tiên thân quặng F3; Kiểm toán phương án đầu tư khu mỏ tuyển số 1.

Quý IV/2017 đến quý I/2018 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu.

Thanh Tú