Chọn nhà thầu xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II

(BĐT) - Trường Đại học Đà Nẵng vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, từ nay tới cuối năm 2017, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 18 gói thầu thuộc Dự án. Dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phát triển giáo dục đại học, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

18 gói thầu của Dự án sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các hình thức: đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; chào hàng cạnh tranh trong nước không sơ tuyển; chỉ định thầu rút gọn trong nước, không sơ tuyển.

Đáng chú ý, vào quý IV/2016 này, Đại học Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp Nhà làm việc, học tập, thực hành thí nghiệm và các hạng mục phụ trợ với giá gói thầu là 76,582 tỷ đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển. Gói thầu này sẽ áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Thời gian để nhà thầu thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Ngay sau đó không lâu, Đại học Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị thí nghiệm chuyên ngành với giá gói thầu là 25,872 tỷ đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Thời gian để nhà thầu thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Cũng ở Dự án này, nhiều gói thầu được Bên mời thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước. Đơn cử như các gói thầu về bảo hiểm và giám sát: Bảo hiểm công trình; Giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị (Phòng lab-máy chủ; thí nghiệm chuyên ngành; nội thất; âm thanh, ánh sáng, hội trường); Giám sát thi công xây lắp và thiết bị Trạm biến áp và đường dây.

Các gói thầu thẩm định cũng được chỉ định thầu, như: Thẩm định giá thiết bị;  Thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị.

Chỉ định thầu cũng được áp dụng với các gói thầu lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), như: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị (thuộc xây lắp), tư vấn giám sát thi công xây lắp; Lập HSMT và đánh giá HSDT cung cấp lắp đặt thiết bị (Phòng lab-máy chủ; thí nghiệm chuyên ngành; nội thất; âm thanh, ánh sáng, hội trường); Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu kiểm toán.

Trần Tuyết