Chỉ rõ sai phạm trong đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong Thông báo kết luận thanh tra như: tổ chức đấu thầu chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch,
Chỉ rõ sai phạm trong đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong Thông báo kết luận thanh tra như: tổ chức đấu thầu chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch, chưa chủ động lập danh sách ngắn các nhà thầu tư vấn theo quy định, thương thảo hợp đồng chưa đúng thẩm quyền.… 

 

Vi phạm trong đấu thầu và thực hiện hợp đồng

Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn tại KCNC Hòa Lạc từ năm 2004 đến tháng 11/2012, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng KCNC Hòa Lạc, đặc biệt là việc điều chỉnh quy hoạch, thực hiện hợp đồng gói thầu “Dịch vụ kỹ thuật giai đoạn I” và 5 hạng mục xây dựng hạ tầng KCNC Hòa Lạc. 

IMG

Sau 15 năm triển khai, diện tích đất giao cho các nhà đầu tư thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chỉ đạt 10,5% diện tích quy hoạch

 Ảnh: Tất Tiên

Cụ thể, việc điều chỉnh quy hoạch KCNC Hòa Lạc còn chậm, thuyết minh quy hoạch có một số nội dung sai lệch, chưa phù hợp với thực tiễn, cập nhật số liệu hiện trạng chưa chính xác, thiếu quy định về các khu vực cấm xây dựng. 

 

Về sai phạm tại gói thầu “Dịch vụ kỹ thuật giai đoạn I”, TTCP chỉ rõ, việc tổ chức đấu thầu chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch, chưa chủ động lập danh sách ngắn các nhà thầu tư vấn theo quy định; thương thảo hợp đồng chưa đúng thẩm quyền, thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài và chưa tận dụng được hạ tầng sẵn có để giảm chi phí lán trại tạm; lập dự toán chi phí vận chuyển đào đắp đất gói thầu CP-1A chưa đủ căn cứ.

 

Trong các dự án xây dựng hạ tầng, các giai đoạn thiết kế, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán cũng có nhiều vi phạm, làm tăng không đúng giá trị tổng dự toán các gói thầu là hơn 40,153 tỷ đồng; thi công xây lắp, điều chỉnh giá và nghiệm thu thanh toán còn sai phạm tới hơn 10 tỷ đồng. 

 

Đối với dự án Dò mìn khu vực 600 ha, hồ sơ hoàn công và chứng từ thanh quyết toán có nhiều mâu thuẫn và chưa đủ căn cứ pháp lý, số liệu hạch toán về chi phí nhân công và chi phí máy thi công của đơn vị thi công chênh lệch hơn 7 tỷ đồng (chiếm 35% giá trị quyết toán).

 

Vi phạm trong quản lý sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư

Thông báo kết luận của TTCP cho biết, trong việc thu hút đầu tư, khai thác quỹ đất và chi thường xuyên, Ban quản lý KCNC Hòa Lạc chưa chú trọng đến nhiệm vụ quản lý và khai thác quỹ đất; chưa ban hành và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về khung và mức giá, lệ phí tại KCNC theo quy định của pháp luật; chưa ban hành được mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn giảm tiền sử dụng đất cho từng dự án trong KCNC...

 

Đối với công tác quản lý sử dụng đất, Ban quản lý KCNC chưa ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa quy định quản lý các hoạt động khai thác, kinh doanh, dịch vụ, sử dụng công trình đầu tư, trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà đầu tư đầu tư tại KCNC Hòa Lạc. Việc thực hiện các công việc theo trình tự, thủ tục đầu tư còn chậm, chưa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án… 

 

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Công ty TNHH Phát triển KCNC Hòa Lạc FPT và Công ty Vinaconex là “doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCNC” chưa nghiêm túc thực hiện các công việc theo quy định, đặc biệt là chưa xây dựng được phương án giá hạ tầng, chưa thỏa thuận mức giá hạ tầng cụ thể; chưa triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, điện nước…). Phần công việc này thuộc trách nhiệm của “doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCNC” phải đầu tư xây dựng trước khi cho thuê lại đất, nhưng lại chậm thực hiện, vì thế đã gây khó khăn cho các nhà đầu tư đến thuê đất.

 

Mặt khác, kết quả thanh tra cho thấy, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tại KCNC Hòa Lạc có nhiều sai phạm như: hiện tượng chuyển nhượng trái phép diễn ra thường xuyên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp đơn giá bồi thường không đúng, bồi thường vượt hạn mức, hỗ trợ không đúng chính sách… với tổng số tiền vi phạm lên tới hơn 16,5 tỷ đồng. 

 

Sai phạm làm ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ các dự án

Theo TTCP, những thiếu sót, vi phạm nêu trên của Ban quản lý KCNC Hòa Lạc đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, tiến độ của Dự án; ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư, gây thiệt hại, lãng phí về tài chính của Nhà nước, nguồn lực, thời gian và cơ hội của các nhà đầu tư. Thực tế cho thấy, sau 15 năm triển khai, diện tích đất giao cho các nhà đầu tư thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh chỉ đạt 10,5% diện tích quy hoạch; trong số 74 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, có tới 6 dự án bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và 25 dự án không triển khai hoặc triển khai chậm so với quy định.

 

Qua thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị xử lý về kinh tế đối với Ban quản lý KCNC Hòa Lạc. Cụ thể, Ban quản lý KCNC Hòa Lạc phải thu hồi gần 3 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước từ 3 đơn vị (Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội, Tổng công ty Vinaconex, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam); yêu cầu các nhà thầu thi công khắc phục, hoàn trả cho dự án các tài sản, vật tư còn thiếu khi bàn giao số tiền hơn 1,58 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán đối với 15 đơn vị thực hiện các dự án đường các tuyến A, B, C*, E, dự án đường các tuyến 5*, 8*, và D kéo dài, dự án Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao gần 10 tỷ đồng.

 

Tổng TTCP cũng kiến nghị UBND huyện Thạch Thất yêu cầu 2 nhà thầu (Công ty CP Công nghệ xây dựng Hà Tây, Công ty CP Xây dựng giao thông Long Thành) hoàn trả tạm ứng 2.369,16 triệu đồng; UBND huyện Quốc Oai bố trí trả lại 15.055,45 triệu đồng dự án tái định cư Vai Réo theo đúng tiến độ được duyệt; đồng thời kiến nghị UBND TP. Hà Nội tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan đến việc chưa thu tiền sử dụng đất và tiền đầu tư hạ tầng của Công ty CP TMDV Lã Vọng từ tháng 1/2011 là hơn 46 tỷ đồng.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với các kiến nghị nêu trên. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý II tới.

Tuấn Dũng

 

 

ngocthanh