Chỉ định thầu gói kiểm toán dự án giao thông tại Thái Nguyên

(BĐT) - Trong quý IV/2017, UBND huyện Phú Lương (Thái Nguyên) sẽ chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu Kiểm toán độc lập Dự án Nâng cấp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn, huyện Phú Lương.

Dự án do UBND tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 90,719 tỷ đồng, bao gồm 7 gói thầu. Trong đó, Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ Km0 - Km6 tuyến chính đã đóng thầu vào ngày 1/9/2016, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xây dựng và thương mại Thái Nguyên với giá trúng thầu là 27,671 tỷ đồng (giá gói thầu là 27,839 tỷ đồng). Mặc dù đấu thầu rộng rãi, nhưng giá tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu gói thầu trên là rất thấp.

Theo thông tin đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng và thương mại Thái Nguyên là 5 tỷ đồng, có địa chỉ tại số 63, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên quan đến Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Nguyên, theo Báo Thái Nguyên, năm 2013  DN này đã được lựa chọn đảm nhận toàn bộ gói xây lắp Dự án xây dựng cống số 1, số 6 đê Chã và cống số 8 đê Sông Công. Tổng mức đầu tư Dự án là trên 29 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và địa phương (sau điều chỉnh xuống còn hơn 13 tỷ đồng, trong đó gần 9,2 tỷ đồng xây lắp, còn lại là chi phí khác). Dự án do Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh là chủ đầu tư.

Thanh Tú