Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội trả lời về việc không bán HSMT cho nhà thầu

Ngày 23/4/2015, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Hợp (Ninh Bình)
Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội trả lời về việc  không bán HSMT cho nhà thầu

Ngày 23/4/2015, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Hợp (Ninh Bình) với nội dung: Chi cục gây khó khăn, không bán hồ sơ mời thầu (HSMT) cho Công ty, hạn chế việc đấu thầu rộng rãi. Sau khi tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã có văn bản trả lời những thắc mắc, kiến nghị của nhà thầu.

 

Theo đó, ngày 15/4/2015, Chi cục đã đăng thông báo mời thầu rộng rãi trên Báo Đấu thầu số 69, gói thầu xây lắp số 11: Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thuộc dự án Xây dựng và nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông nông thôn ở 7 xã nghèo huyện Sóc Sơn. Để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật, Chi cục bán HSMT cho tất cả các nhà thầu có đủ năng lực thi công tham gia đấu thầu gói thầu trên đến mua HSMT, bắt đầu từ 8h ngày 18/4/2015 đến trước 8h ngày 4/5/2015.

 

Ngày 21/4/2015, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Hợp cử cán bộ đến mua HSMT, cán bộ Công ty đã xuất trình CMND, giấy giới thiệu nhưng trong đăng ký kinh doanh của Công ty không có đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng công trình giao thông. Như vậy, về mặt năng lực - điều kiện tiên quyết, nhà thầu đã không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu, không thể chọn một nhà thầu không được cấp phép xây dựng công trình giao thông tham gia làm đường giao thông.

 Ngô Trần

ngocthanh